ဓမ္မတရားတော်များ
MPT ဆင်းကဒ် အသုံးပြုသူများအတွက် ဗုဒ္ဓတရားတော်များကို အင်တာနက် အသုံးပြုခ မယူပဲ မျှဝေထားသဖြင့် လွတ်လပ်စွာ တရားနာကြားနိုင်ကြပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ တရားတော်များအား စီးပွားဖြစ်ကူးယူအသုံးချခြင်း မပြုလုပ်ရန် လေးနက်စွာ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ
 • ဘဒ္ဒေကရတ္တသုတ် တရားတော် (၂) ( နာရီ မိနစ်)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  21 May 2024

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဘဒ္ဒေကရတ္တသုတ် တရားတော် (၁) ( နာရီ မိနစ်)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  14 May 2024

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ချောင်းဆုံ မုရစ်ကြီးရိပ်သာ သြဝါဒ တရားတော် ( ၂၄ မိနစ်)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  07 May 2024

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ပဋ္ဌာန်းတရားတော် (၆) သမ္ပယုတ္တ၊ ဝိပ္ပယုတ္တ၊ အတ္ထိ၊ နတ္ထိ၊ ဝိဂတ၊ အဝိဂတပစ္စယော(ဝါတော်စဉ်) ( နာရီ မိနစ်)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  30 Apr 2024

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ပဋ္ဌာန်းတရားတော် (၅) မဂ္ဂပစ္စည်း (ဝါတော်စဉ်) ( နာရီ မိနစ်)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  23 Apr 2024

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ပဋ္ဌာန်းတရားတော် (၄) ဈာနပစ္စည်း (ဝါတော်စဉ်) ( နာရီ မိနစ်)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  09 Apr 2024

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

   ပဋ္ဌာန်းတရားတော် (၃) ဣန္ဒြိယပစ္စည်း (ဝါတော်စဉ်)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  02 Apr 2024

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ပဋ္ဌာန်းတရားတော် (၂)  ဝိပါက + အဟာရ ပစ္စည်း(ဝါတော်စဉ်)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  26 Mar 2024

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဝိပဿနာအခြေခံတရားတော် (၂)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  19 Mar 2024

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဝိပဿနာအခြေခံတရားတော် (၁)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  12 Mar 2024

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အလုပ်ပေးတရားတော်

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  05 Mar 2024

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အလုပ်ပေးတရားတော် (မြန်မာ)- ၃၀ မိနစ်

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  04 Mar 2024

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အလုပ်ပေးတရားတော်

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  27 Feb 2024

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ပျံလွန်တော်မမူမီ နောက်ဆုံးဟောကြားတော်မူသော ဓမ္မစကြာတရားတော် (၈)( နာရီ မိနစ်)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  20 Feb 2024

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ပျံလွန်တော်မမူမီ နောက်ဆုံးဟောကြားတော်မူသော ဓမ္မစကြာတရားတော် (၇)( နာရီ မိနစ်)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  13 Feb 2024

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ပျံလွန်တော်မမူမီ နောက်ဆုံးဟောကြားတော်မူသော ဓမ္မစကြာတရားတော် (၆)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  06 Feb 2024

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ပျံလွန်တော်မမူမီ နောက်ဆုံးဟောကြားတော်မူသော ဓမ္မစကြာတရားတော် (၅)( နာရီ မိနစ်)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  30 Jan 2024

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ပျံလွန်တော်မမူမီ နောက်ဆုံးဟောကြားတော်မူသော ဓမ္မစကြာတရားတော် (၄)( နာရီ မိနစ်)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  23 Jan 2024

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ပျံလွန်တော်မမူမီ နောက်ဆုံးဟောကြားတော်မူသော ဓမ္မစကြာတရားတော် (၃)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  16 Jan 2024

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ပျံလွန်တော်မမူမီ နောက်ဆုံးဟောကြားတော်မူသော ဓမ္မစကြာတရားတော် (၂)( နာရီ မိနစ်)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  09 Jan 2024

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ပျံလွန်တော်မမူမီ နောက်ဆုံးဟောကြားတော်မူသော ဓမ္မစကြာတရားတော် (၁)( နာရီ မိနစ်)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  02 Jan 2024

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သတိပဋ္ဌာန်တရားတော် (၃)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  28 Dec 2023

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဥပန်တသုတ်တရားတော် (၂) ( နာရီ မိနစ်)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  26 Dec 2023

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဥပန်တသုတ်တရားတော် (၁) ( နာရီ မိနစ်)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  19 Dec 2023

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သာသနာတော်တွင်း အရေးကြီးဆုံးတရားတော်

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  12 Dec 2023

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သတိပဋ္ဌာန်တရားတော် (၃) ( နာရီ မိနစ်)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  05 Dec 2023

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သတိပဋ္ဌာန်တရားတော် (၂)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  21 Nov 2023

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သတိပဋ္ဌာန်တရားတော် (၁) ( နာရီ မိနစ်)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  14 Nov 2023

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သံဃာ့ဂုဏ်တော်တရားတော်

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  07 Nov 2023

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ပူဇော်ပွဲသြဝါဒ တရားတော် (၂) ( နာရီ မိနစ်)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  31 Oct 2023

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

Some text some message..