ဓမ္မတရားတော်များ
MPT ဆင်းကဒ် အသုံးပြုသူများအတွက် ဗုဒ္ဓတရားတော်များကို အင်တာနက် အသုံးပြုခ မယူပဲ မျှဝေထားသဖြင့် လွတ်လပ်စွာ တရားနာကြားနိုင်ကြပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ တရားတော်များအား စီးပွားဖြစ်ကူးယူအသုံးချခြင်း မပြုလုပ်ရန် လေးနက်စွာ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ
 • ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ်

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  30 Sep 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဝိပဿနာအခြေခံ တရားတော် (၅)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  24 Sep 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဝိပဿနာအခြေခံ တရားတော် (၆)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  24 Sep 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ပရိတ်ကြီး ပါဠိတော်

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  21 Sep 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ပရိတ်ကြီး ပါဠိတော်

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  18 Sep 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဝိပဿနာအခြေခံ တရားတော် (၅)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  17 Sep 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဝိပဿနာအခြေခံ တရားတော် (၆)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  17 Sep 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ပရိတ်ကြီး ပါဠိတော်

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  15 Sep 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

   ဝိပဿနာအခြေခံ တရားတော် (၃)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  10 Sep 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဝိပဿနာအခြေခံ တရားတော် (၄)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  10 Sep 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သစ္စာလေးပါး တရားတော် - ဓမ္မာနုပဿနာ သတိပဋ္ဌာန် (၁)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  04 Sep 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သစ္စာလေးပါး တရားတော် - ဓမ္မာနုပဿနာ သတိပဋ္ဌာန် (၂)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  04 Sep 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဝိပဿနာအခြေခံ တရားတော် (၁)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  02 Sep 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဝိပဿနာအခြေခံ တရားတော် (၂)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  02 Sep 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အဇိတသုတ်တရားတော် (၁)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  27 Aug 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အဇိတသုတ်တရားတော် (၂)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  27 Aug 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အဇိတသုတ်တရားတော် (၃)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  27 Aug 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အရိယာဝါသ တရားတော် (၅)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  21 Aug 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အရိယာဝါသ တရားတော် (၆)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  21 Aug 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အရိယာဝါသ တရားတော် (၃)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  13 Aug 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အရိယာဝါသ တရားတော် (၄)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  13 Aug 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အရိယာဝါသ တရားတော် (၁)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  30 Jul 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

   အရိယာဝါသ တရားတော် (၂)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  30 Jul 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သစ္စာလေးပါးတရားတော်

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  23 Jul 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဝါဆိုသြဝါဒ တရားတော်

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  23 Jul 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သီလဝန္တသုတ် တရားတော်(၁)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  16 Jul 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သီလဝန္တသုတ် တရားတော်(၂)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  16 Jul 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သီလဝန္တသုတ် တရားတော်(၃)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  16 Jul 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သီလဝန္တသုတ် တရားတော်(၄)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  16 Jul 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သီလဝန္တသုတ် တရားတော်(၅)

  မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန မဟာသာရ

  16 Jul 2022

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

Some text some message..