ဓမ္မတရားတော်များ
MPT ဆင်းကဒ် အသုံးပြုသူများအတွက် ဗုဒ္ဓတရားတော်များကို အင်တာနက် အသုံးပြုခ မယူပဲ မျှဝေထားသဖြင့် လွတ်လပ်စွာ တရားနာကြားနိုင်ကြပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ တရားတော်များအား စီးပွားဖြစ်ကူးယူအသုံးချခြင်း မပြုလုပ်ရန် လေးနက်စွာ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ
 • သြင်္ကန် အဓိဋ္ဌာန်

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  02 May 2020

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ကိလသောမီး(၃)ပါး

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  21 Mar 2020

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ထရေုပတ်တိ

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  10 Mar 2020

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သန်လျှင် စစ်တမ်း

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  18 Jun 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  တံခါး(၆)ပေါက် သောတပန်

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  12 Jun 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ၁၈-၁၁-၁၉၆၇ရုပျဓမ်မ၊နာမျဓမ်မ

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  10 Jun 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ၂-၂-၁၉၆၉ဒါနပရမတ်တပါရမီ

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  09 Jun 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ပေါဋ္ဌိလ

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  09 Jun 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ၁၈-၁၁-၁၉၆၆ မဂ်လေးပါး

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  08 Jun 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ၁၈-၁၂-၁၉၆၈ အကြောင်းအကျိုး

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  08 Jun 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သတိပဋ္ဌာန်(၄)ပါး

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  11 Mar 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သောတပန်အမျိုးမျိုး (နေ့)

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  09 Mar 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အသိပေးတရား

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  07 Mar 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ရုပ်ထူး၊ နာမ်ထူး

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  06 Mar 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သုံးခွမဂ်လေးပါး

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  09 Dec 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  မဂ်လေးပါး မဟော်သဓာ

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  08 Dec 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အဂ္ဂသာဝက

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  07 Dec 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  မိုးကောင်းအလှူဒါန

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  07 Dec 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အသုံးလုံး

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  06 Dec 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ရုပ်နာမ်ကွဲ၊ ရုပ်နာမ်တွဲ

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  06 Dec 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဈာန်အဘိဉာဏ်

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  05 Dec 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  မဂ်လေးပါး (ရတနာပုံဒုလ္လဘ ရေတပ်စခန်း)

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  05 Dec 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ပေါဋ္ဌိလ

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  04 Dec 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သုံးခွသီလ(၄)မျိုးနှင့် မဂ်နှစ်ဖိုလ်

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  04 Dec 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အတ္ထုပ္ပတ္တိ (တေ့၊ ချိတ်၊ ဂွင်း၊ ဆက်)

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  03 Dec 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သောတာပန်

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  02 Dec 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ရုပ်နှင့် နာမ်

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  01 Dec 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သောတပန်(၄)မျိုး

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  30 Nov 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အသိ(၂)မျိုး

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  29 Nov 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အကြောင်းအကျိုး

  သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဥက္ကဋ္ဌ

  23 Sep 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။


ပင်မစာမျက်နှာ

သတင်း

ဂိမ်း

ဝန်ဆောင်မှုများ
Some text some message..