Lotayamm

contents

GameLoft
 • အရည္အေသြးျမင့္မားတဲ့ ဂိမ္းေတြကိုမွ ကစားခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ Gameloft Games Club မွာရွိတဲ့ Action , Racing , Casual , Shooting စတဲ့ ဂိမ္းအမ်ိဳးအစား အစံုအလင္ကို တစ္ေနရာတည္းမွာ စုစည္းထားၿပီး လြယ္လြယ္ကူကူ ေဒါင္းလုတ္ရယူႏုိင္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈကို အခုပဲရယူလိုက္ပါ။

 • ၇ရက္ အခမဲ့ (ပထမဆုံးအသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္)
  တစ္ရက္ ၂၀၀ က်ပ္
 • Gameloft Games Club ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးေလ့ ေမးထ႐ွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ား

  ၁။     “Gameloft Games Club” ဆိုတာ ဘာလဲ။

  “Gameloft Games Club” ဆိုသည္မွာ အရည္အေသြးျမင့္မားတဲ့ဂိမ္းေတြ ရာနဲ႔ခ်ီ႐ွိတဲ့ Portal တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထိုPortal မွတစ္ဆင့္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ဂိမ္းမ်ားကို ေဒါင္းလုတ္ဆြဲၿပီး ကစားလို့ရမယ့္ ဂိမ္းေတြ႐ွိရာ ဆိုက္တစ္ခုပါ။

  ၂။     MPT ဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ Gameloft Games Club ထဲ မည္သို႕စတင္၀င္ေရာက္ၾကည့္ရူ ရမလဲ။

  MPT ဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ Gameloft Games Club ထဲကို http://wapshop.gameloft.com/mpt/ မွတစ္ဆင့္ စတင္၀င္ေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

  ၃။     Gameloft Games Club Service ကို ဘယ္လိုစတင္အသံုးျပဳလို႕ရမလဲ။ ၀န္ေဆာင္ခ ဘယ္ေလာက္က်မလဲ။

  MPT ဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ Gameloft Portal Service မ်ားကို စတင္အသံုးျပဳလိုပါက

  (၁) ဖုန္း၏ web browser မွ တစ္ဆင့္ http://wapshop.gameloft.com/mpt/ တစ္ဆင့္ စတင္၀င္ေရာက္ပါ။

  (၂) စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား စာမ်က္္ႏွာေပၚလာပါက ေသခ်ာစြာ ဖတ္ၿပီး “Ok” ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။

  (၃) ထို႕ေနာက္ Gameloft  ၏ ပင္မ စာမ်က္ႏွာ  သို႕ေရာက္ရွိသြားၿပီး “Join Now”  ကိုႏွိပ္လုိက္ပါ။

  (၄) ပထမဦးဆံုး စတင္သံုးစြဲေသာ MPT သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ၇ ရက္ အခမဲ့ တိိတိ အသံုးျပဳခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အခမဲ့ကာလၿပီးဆံုးပါက တစ္ရက္လွ်င္ ၀န္ေဆာင္ခ ၂၀၀ က်ပ္ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး Gameloft Games Club Service မွ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ အရည္အေသြးျမင့္ဂိမ္းမ်ားအား အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္မရွိ ရယူကစားနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

  (၅) စာတိုအမွတ္ ၈၇၉၃ သို ့ ON ဟုေပးပို ့ျပီး ၀န္ေဆာင္မွုအားရယူႏိုင္သည္။

  ၄။     ”စမ္းၾကည့္၊ ၿပီးမွဝယ္” (Try & Buy) ဆိုတာ ဘာလဲ။

  တစ္ခ်ဳိ႕ဟန္းဆက္ေတြမွာတစ္ခ်ဳိ႕ဂိမ္းေတြကိုစမ္းကစားၾကည့္လို႔ရမယ္။ ဒီဂိမ္းကိုႀကိဳက္လို႔ ဒီထက္ပိုျပီး စုံစုံလင္လင္ကစားခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဗား႐ွင္းအျပည့္ကို ဝယ္ျပီးကစားႏိုင္ပါတယ္။

  ၅။     “ဂိမ္းမွာပါဝင္တဲ့ပစၥည္းေတြကို ဝယ္ရန္” (In App Purchase) ဆိုတာ ဘာလဲ။

  ဂိမ္းမွာပါဝင္တဲ့ပစၥည္းေတြကို ဝယ္သုံးလွ်င္ သုံးစြဲသူေတြအတြက္ ပိုျပီးကစားလို႔ေကာင္းတဲ့အျခားအထူးအခြင့္အေရးေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ MPT သုံးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ ဖုန္းေဘလ္မွတစ္ဆင့္ ၀ယ္ယူ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

  ၆။     Gameloft ဂိမ္းေတြကို ဘယ္ဖုန္းနဲ႔ကစားလို႔ရလဲ။

  Andriodဖုန္း သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိဖုန္းမွာကစားလို႕ရတဲ့ဂိမ္းေတြပဲ ျမင္ရမွာပါ။ Gameloft Portal ရဲ႕  ပထမဦးဆုံးစာမ်က္ႏွာမွာ မိမိဖုန္းနဲ့ ကိုက္ညီတဲ့ ဂိမ္းေတြကိုပဲ သီးသန့္စီစဥ္ထားတာပါ။

  ၇။     iOS မွာေကာ ကစားလို႔ရလား။

  မရပါဘူး။

  ၈။      Android မဟုတ္တဲ့ဖုန္းေတြမွာေကာ ကစားလို႔ရလား။

  ဖုန္းအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ Java ဂိမ္းေတြကို ကစားႏိုင္မွာပါ။

  ၉။     Gameloft Games Club ၀န္ေဆာင္မႈအား ရပ္တန္႕လိုပါက ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။

  Gameloft Games Club ၀န္ေဆာင္မႈအား ရပ္တန္႕လိုပါက http://wapshop.gameloft.com/mpt/ ကို သြားပါ။ စာမ်က္ႏွာ ဘယ္ဘက္ေအာက္ေျခမွာ႐ွိတဲ့ “Gameloft Club” ဆိုတာကို ႏွိပ္ပါ။ ၿပီးရင္ “Leave the Gameloft Club” ကို နွိပ္ၿပီး “Terminate Subscription” ဆိုတာကို ဆက္ႏွိပ္၍ Gameloft Club အသင္းကေနထြက္ႏိုင္ပါတယ္။

  ဒါမွမဟုတ္ရင္ 8793 ကို “STOP GAME” လို႔ပို႔ၿပီးလည္း Gameloft Club အသင္းကေနထြက္လို႔ ရပါတယ္။ 

  ၁၀။   ေဒါင္းလုတ္လုပ္ထားတဲ့ဂိမ္းေတြကို သက္တမ္းသတ္မွတ္ထားတာမ်ဳိး ႐ွိလား။

  MPT သံုးစြဲသူမိဘျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဒါင္းလုတ္လုပ္ထားတဲ့ ဂိမ္းေတြကို ၀န္ေဆာင္မႈရယူထားသည့္ အခိ်န္ကာလအတြင္းသာ အသံုးျပဳလို႕ရရွိမွာျဖစ္ျပီး ၀န္ေဆာင္မႈအား ရပ္တန္႔လိုက္ပါက ေဒါင္းလုတ္ ရယူထားေသာ ဂိမ္းမ်ားအား ဆက္လက္ ကစားခြင့္ ရရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။  

  ၁၁။   ဂိမ္းကို မွားဖ်က္မိသြားတယ္၊ ဘယ္လိုျပန္ယူလို႔ရမလဲ။

  ၀န္ေဆာင္မႈရယူထားသည့္ ကာလအတြင္းမည္သည့္ဂိမ္းကို မဆို “Gameloft Games Portal” မွ ျပန္လည္ ေဒါင္းလုတ္ ဆြဲျပီး ရယူႏုိင္ပါတယ္။

  Gameloft Games FAQs

  1.     What is “Gameloft Games Club” Service?

  “Gameloft Games Club” is offering High Quality Standard games and hundreds of gaming portal where customers can go download and play the games that they enjoy.

  2.     How do MPT customer visit the Gameloft Portal?                                

  MPT’s customer can enjoy Gameloft Games Club via http://wapshop.gameloft.com/mpt/

  3.     How do you use Gameloft Games Club Service? How many charges for this service?

  When MPT customers would like to use Gameloft Games Club Service;

  (1) Please enter http://wapshop.gameloft.com/mpt/ via phone’s web browser.

  (2) Terms & Conditions page will appear. After carefully reading this page, click “Ok” button.

  (3) And then customer will see Gameloft Home Page and click “Join Now” button.

  (4) For the first time customer will get 7 days free for this service. After 7 days free period, we will be charged 200 Ks/day as service fees from subscriber and they can enjoy hundreds of high quality standard games with unlimited access from Gameloft Games Club Service.

  4.     What is “Try & Buy”?

  Gameloft has pre-installed some of its game onto some device and customers can try these games for free. If customer like these games and want to play with more features, they will be able to purchase the full version.

  5.     What is “In app Purchase”?

  There are some in-game items that customers will be able to purchase for special benefits within the game. MPT customers will be able to purchase it using their phone bill.

  6.     Which phone can support the Gameloft game?

  Customers who use android devices will be able to see only the games that they will be able to play on their phones. The home screen of the Gameloft portal will be customized to each device’s compatibility with the games. 

  7။     Can I play this service on iOS?

  No.

  8။      Can I play the game on non–android phone?

  Java game can be played with most devices.

  9.     How do I unsubscribe from Gameloft Games Club?

  For unsubscribe, please go to Gameloft Games Club portal link http://wapshop.gameloft.com/mpt/. And then click “Gameloft Club” at the left bottom of page. After that, click “Leave the Gameloft Club” and then click “Terminate Subscription”.

  Customers can also unsubscribe Gameloft Games Club by sending SMS “STOP GAME” to 8793.

  10.    What is the expiry date of the downloaded games?

  MPT customers can play downloaded game during the subscription period. And the downloaded games can’t play after unsubscribing the service. 

  11.    I accidentally deleted a game. How can I get it again?

  During the subscription period, MPT customers can download every games again & again from Gameloft Games Club.

  သင္သည္ ျပင္ပ Portal တစ္ခုမွ ဝင္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သင့္ MSISDN ကို ရယူခြင့္ေပးေနပါသည္။ ဤ Portal မွ သင္ ဝယ္ယူသည့္အခါတြင္ ၎ဖုန္းမွ က်သင့္ေငြကို ႏုတ္ယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။
  ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ကုမၸဏီမွ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္ ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တျခားမည္သည့္ေနရာတြင္မွ အသံုးျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ပါ။

  ဂိမ္းတစ္ခုအား ဝယ္ယူၿပီး ေဒါင္းလုတ္ဆြဲရာတြင္ မေအာင္ျမင္ပါက ေအာက္ပါတို႔ကို အတည္ျပဳပါ။
  ဂိမ္းအား ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္အတြက္ သင့္ဖုန္း၏လက္က်န္ေငြ လံုေလာက္မႈ ရွိပါသည္။
  သင့္ဖုန္းအတြင္း Memory ေနရာလြတ္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရွိပါသည္။

  သင့္ဖုန္းအတြင္း အက္ပလီေကးရွင္းမ်ား ထည့္သြင္းရန္အတြက္ သင္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။

  သင့္၀ယ္ယူထားေသာ ဂိမ္းမ်ားအား မေတာ္တဆဖ်က္မိခဲ့ပါက ၎ ဂိမ္းအား ၀ယ္ယူခဲ့ေသာ ၇ရက္အတြင္း အခမဲ့ ျပန္လည္ေဒါင္းလုပ္ ရယူနိုင္ပါသည္။ “ My Download Section “ တြင္ ျပန္လည္ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ပါသည္။

  သင့္ဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) အဆင္မေျပမႈမ်ားအား MPT ၏ သံုးစြဲသူကူညီေပးေရးဌာန  (customer service) ကို ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။
  ဖုန္းႏွင့္ တြဲဖက္သံုးစြဲႏိုင္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေမးခြန္းမ်ား ရွိပါက (သို႔မဟုတ္) ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဂိမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ www.Gameloft.com တြက္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္။

  သင့္ဂိမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အကူအညီ ရယူလိုပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သံုးစြဲသူ ကူညီေပးေရးဌာန (Customer Care department) support@Gameloft.com သို႔ အီးေမးလ္ပို႔၍ ဆက္သြယ္ပါ။

   

  • သင္သည္ ျပင္ပ Portal တစ္ခုသို႕ ဝင္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သင့္ MSISDN ကို ရယူခြင့္ေပးေနပါသည္။ ၇ ရက္ အခမဲ့ Gameloft Portal မွ ဂိမ္းမ်ားကို ၀င္ေရာက္ကစားႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အခမဲ့ကာလၿပီးသြားမွသာ ၀န္ေဆာင္ခကိုေကာက္ခံသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
  • Gameloft ကုမၸဏီမွ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္ ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တျခားမည္သည့္ေနရာတြင္မွ အသံုးျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ပါ။
  • ဂိမ္းတစ္ခုအား ဝယ္ယူၿပီး ေဒါင္းလုတ္ဆြဲရာတြင္ မေအာင္ျမင္ပါက ေအာက္ပါတို႔ကို အတည္ျပဳပါ။
  ၁။ ဂိမ္းအား ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္အတြက္ သင့္ဖုန္း၏လက္က်န္ေငြ လံုေလာက္မႈ ရွိပါသည္။
  ၂။ သင့္ဖုန္းအတြင္း Memory ေနရာလြတ္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရွိပါသည္။
  ၃။ သင့္ဖုန္းအတြင္း အက္ပလီေကးရွင္းမ်ား ထည့္သြင္းရန္အတြက္ သင္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။
  ၄။ သင့္၀ယ္ယူထားေသာ ဂိမ္းမ်ားအား မေတာ္တဆဖ်က္မိခဲ့ပါက ၎ ဂိမ္းအား ၀န္ေဆာင္မႈရယူထားသည့္ ကာလအတြင္း အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ပါသည္။ 
  ၅။ Gameloft ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) အဆင္မေျပမႈမ်ားအား MPT ၏ Customer Care 106 ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။
  ၆။ ဖုန္းႏွင့္ တြဲဖက္သံုးစြဲႏိုင္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေမးခြန္းမ်ား ရွိပါက (သို႔မဟုတ္) Gameloft မွဂိမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ www.Gameloft.com တြက္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရူႏိုင္ပါသည္။
  ၇။ Gameloft မွဂိမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အကူအညီရယူလိုပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သံုးစြဲသူ ကူညီေပးေရးဌာန (Customer Care department) support@Gameloft.com သို႔ အီးေမးလ္ပို႔၍ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါ

   


ပင္မစာမ်က္ႏွာ

သတင္း

ဂိမ္း

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
Some text some message..