Lotayamm

မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ပ်ိဳရြယ္သူတို႔အတြက္ ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာ ဘ၀တြက္တာေဗဒင္
lotaya.mpt.com.mm
|
2019-03-13
မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ပ်ိဳရြယ္သူတို႔အတြက္ ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာ ဘ၀တြက္တာေဗဒင္

လိုတရပရိတ္သတ္ၾကီးရွင့္၊ ဆရာမေဒါက္တာ ေစာယုႏြယ္ေဟာေျပာေပးထားတဲ႔ ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာ ဘ၀တြက္တာ ေဗဒင္ကို မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔အတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ မည္သည့္လ၊ မည္သည့္ရက္မွာ ေမြးဖြားသူမ်ားျဖစ္ေစ မိမိေမြးရက္ျဖင့္ တိုက္ဆုိင္ၾကည့္ရႈေလ့လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

မည္သည္႕လတြင္မဆို (၁၊ ၁ဝ၊ ၁၉၊ ၂၈) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား

ဒီရက္မွာ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ားအဖုိ့ ခ်စ္သူ၏ ခ်ိန္းဆုိျခင္းကိုခံရတတ္သည္။ ရပ္ေဝးက သတင္းေကာင္းၾကားရတတ္သည္။ ဟိုေနရာ၊ ဒီေနရာက ေငြေတြဝင္လာ တတ္သည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းတြင္ အတုိက္အခံေပၚတတ္သည္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခား ခရီးသြားရတတ္သည္။ အဝါႏုေရာင္ဝတ္ၿပီး ထီထိုးပါက ပိုမို၍ ကံေကာင္းတတ္သည္။ စက္ပစၥည္းတစ္ခု ဝင္လာတတ္သည္။ စက္ေကာင္း၊ စက္သန့္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ လုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္းသစ္ရခဲ့ပါက လုပ္ေဆာင္လိုက္ပါ။ အိမ္ေထာင္သည္ေတြအဖုိ့ အိမ္ေထာင္ဘက္၏ေကာင္းသတင္း ၾကားရေသာေၾကာင့္ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မွဳရမည္။ က်န္းမာေရးမွာ ေဆးမွား၊ အစားမွား ျဖစ္မည္။

ကံေကာင္းေသာနံပါတ္ ။ ။ ၉, ၆, ၄ ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။ ။ ပန္းရင့္ေရာင္

ယၾတာ ။ ။ မိတ္ေဆြမ်ားကို ေကာ္ဖီႏွင့္ ေဂ်ဒိုးနတ္မုန့္ ဝယ္ေကြၽးပါ။

မည္သည္႕လတြင္မဆို (၂၊ ၁၁၊ ၂ဝ၊ ၂၉) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား

ဒီရက္မွာ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရး ေကာင္းမြန္ေနမည္။ လူမွဳေရးနယ္ပယ္တြင္ အထူးအဆင္ေျပမည္။ သြားေလရာ မ်က္ႏွာပြင့္လန္း၍ မိတ္ေဆြ သစ္မ်ားတိုးပြားမည္။ ျပည္တြင္း၌ပင္ မိမိ၏လုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးပြားတုိးတက္လာႏုိင္၏။ ထုိ့ျပင္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္မွဳ၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မွဳ စသည္တုိ့ အက်ဳိးေပးမည္။ ရိပ္သာဝင္ျခင္း၊ အဓိ႒ာန္ ဝင္ျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္ကံျမင့္မားလာႏုိင္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ တာဝန္သစ္မ်ား၊ တာဝန္ႀကီးမ်ား ပူးတဲြတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရတတ္၏။ သံတမန္လုပ္ငန္းမ်ား ဌာေနကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းပါမည္။ စီးပြားတက္ေလေလ၊ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေလေလ သတိထားရေလျဖစ္သည္။ ပညာေရး၌ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားရမည္။ က်န္းမာေရးအထူး ဂ႐ုစိုက္ပါ။ ဦးေခါင္းပိုင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။

ကံေကာင္းေသာနံပါတ္ ။ ။ ၉, ၃, ၆ ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။ ။ အနီေရာင္

ယၾတာ ။ ။ မိမိအိမ္ကဘုရားတြင္ ဆြမ္းပူပူေပၚ ႏုိ့ဆီဆမ္း၍ကပ္လွဴပါ။

မည္သည္႕လတြင္မဆို (၃၊ ၁၂၊ ၂၁၊ ၃ဝ) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား

ဒီရက္မွာ ပ်ဳိရြယ္သူေတြအဖုိ့ အခ်စ္ေရးတြင္ အထင္လဲြခံရတတ္သည္။ အိမ္၊ အလုပ္ေနရာ၊ အေျပာင္းအေရႊ႔ေပၚမည္။ လုပ္ငန္းထဲမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ ေနအိမ္သို့ ဘုရားဆင္းတုေတာ္၊ ဘုရားပံုၾ<ြကလာပါက ရပ္ေဝးကေငြေရာက္လာတတ္သည္။ ခရီးသြားရတတ္သည္။ ျပည္ပသို့ခရီးသြားဖုိ့ ႀကံရြယ္ထားသူမ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။ စက္ပစၥည္းတစ္ခုထြက္တတ္သည္။ ပ်က္တတ္သည္။ အတတ္ပညာတစ္ခု စတင္သင္ၾကားရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္သည္ေတြအဖုိ့ ခရီးေဝးသြားတာ ႀကံဳရတတ္သည္။ ဆီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဝဒနာ ခံစားရတတ္သည္။

ကံေကာင္းေသာနံပါတ္ ။ ။ ၃, ၇, ၂ ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။ ။ အျပာေရာင္

ယၾတာ ။ ။ အိမ္ကဘုရားမွာ ထန္းလ်က္ႏွင့္ ဆြမ္းေတာ္ကပ္ပါ။

မည္သည္႕လတြင္မဆို (၄၊ ၁၃၊ ၂၂၊ ၃၁) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား

ဒီရက္မွာ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူမွ တန္ဖိုးႀကီးလက္ေဆာင္ ဝယ္ေပးလိမ့္မည္။ မိမိစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဝင္ေငြေကာင္းျခင္း၊ ကံေကာင္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ လွ်ဳိ႔ဝွက္မွဳမ်ား ေပါက္ၾကားတတ္သည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အႀကီးအကဲတုိ့၏ ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ ခ်ီးျမႇင့္ေျမာက္ စားျခင္းခံရတတ္သည္။ အလုပ္ေနရာေျပာင္းေရႊ႔ျခင္း၊ ေကာင္းေသာေနရာသို့ ရရွိျခင္း ႀကံဳရတတ္သည္။ လက္ေအာက္ငယ္သားေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားႀကံဳမည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိသူမ်ားႏွင့္ စိတ္ဝမ္းကဲြတတ္သည္။ ဆုိင္ကိစၥအခက္အခဲမ်ား ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ခရီးေကာင္းသြားရတတ္သည္။ က်န္းမာေရးမွာ မ်က္စိကိုက္ျခင္း၊ ခြၽန္ေသာအရာႏွင့္ ထိခုိက္ျခင္းမ်ဳိး ႀကံဳရတတ္သည္။

ကံေကာင္းေသာနံပါတ္ ။ ။ ၉, ၇, ၄ ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။ ။ ၾကက္ေသြးေရာင္

ယၾတာ ။ ။ မိတ္ေဆြတစ္ဦးကို ၾကက္သားဖက္ထုပ္ဆီခ်က္ ဝယ္ေကြၽးပါ။

မည္သည္႕လတြင္မဆို (၅၊ ၁၄၊ ၂၃) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား

ဒီရက္မွာ ပ်ဳိရြယ္သူေတြအဖုိ့ ခ်စ္သူနဲ့ စိတ္သေဘာထား ကဲြလဲြမည္။ မထင္မွတ္ေသာ ေျပာင္းလဲမွဳနဲ့ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ အၿပိဳင္အဆုိင္ေတြၾကားထဲက ေအာင္ျမင္မွဳရတတ္သည္။ အလုပ္မရွိေသးသူမ်ား အလုပ္တစ္ခုရတတ္သည္။ ရပ္ေဝးက ေငြဝင္လာတတ္သည္။ ဘုရားပံု၊ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ၾ<ြကလာပါက ၉ အစ ၄ အဆံုးထီထိုးလိုက္ပါ။ ပညာရပ္တစ္ခုကို ထပ္မံ၍သင္ၾကားရတတ္သည္။ အက်ဳိးေပးေသာ ပညာေရးျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အထက္လူႀကီးေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္သည္ေတြအဖုိ့ ေငြေၾကးကိစၥ စကားေျပာရမည္။ က်န္းမာေရးမွာ လည္ေခ်ာင္းနာမည္။

ကံေကာင္းေသာနံပါတ္ ။ ။ ၉, ၃, ၇ ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။ ။ ပန္းႏုေရာင္

ယၾတာ ။ ။ မိတ္ေဆြမ်ားကို ပဲျပဳတ္ႏွင့္ ထမင္းေၾကာ္ေကြၽးပါ။

မည္သည္႕လတြင္မဆို (၆၊ ၁၅၊ ၂၄) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား

ဒီရက္မွာ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ကံ ေခေနမည္႕အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အတုိက္အခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္တတ္သည္။ ဝင္ေငြမ်ားလည္း အစု လုိက္အပံုလိုက္ ဝင္လာတတ္သည္။ အႀကီးအကဲမ်ားရဲ႔ အကူအညီရတတ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသြားရန္ စီစဥ္ထားသူမ်ား အဆင္မေျပႏိုင္ေသးပါ။ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းထဲက ဘုရားဖူးခရီးထြက္ရန္ လာေခၚတာမ်ဳိးနဲ့ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ အေတြးအေခၚသစ္၊ အႀကံအစည္သစ္မ်ား တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစား ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမ်ားမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ ခ်ရတတ္တယ္။ မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို ေက်ာ္လႊား၍ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ ခ်ဲ႔ထြင္ႏိုင္မည္။ မိမိကြၽမ္းက်င္ေသာ ပညာရပ္နယ္ပယ္၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တုိ့၌သာလွ်င္ တုိးတက္ေအာင္ စူးစိုက္ေဆာင္ရြက္သင့္ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ကံေကာင္းေသာနံပါတ္ ။ ။ ၃ဝ, ၄ဝ ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။ ။ ျမင္းခ်ီးေရာင္

ယၾတာ ။ ။ အိမ္ကဘုရားမွာ မုန့္ဖက္ထုပ္ျဖင့္ ဆြမ္းေတာ္ကပ္ပါ။

မည္သည္႕လတြင္မဆို (၇၊ ၁၆၊ ၂၅) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား

ဒီရက္မွာ အခ်စ္ေရး ခ်စ္သူေၾကာင့္ စိတ္ေလရတတ္ပါတယ္။ ထူးထူးျခားျခား ေငြမ်ား လာဘ္လာဘမ်ား ဝင္လာတတ္သည္။ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္လည္း အတုိက္အခံမ်ား မေတြ႔ႏိုင္ပါ။ အၿပိဳင္အဆုိင္လုပ္ငန္းမ်ား အထူးအက်ဳိးရွိတတ္ သည္။ ခက္ခဲ၍ ေတာင္းမရေသာ ေငြေၾကးမ်ား ျပန္လည္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ မိတ္ေဆြတု၊ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမွားယြင္း လုပ္ေဆာင္မိ၍ ဆံုး႐ွဳံးရတတ္သည္။ ခရီးေကာင္း၊ ဘုရားဖူးခရီးေတြ ထြက္ရတတ္တယ္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသြားရန္ စီစဥ္ထားသူမ်ား အဆင္ေျပႏိုင္ပါတယ္။ ေငြေၾကးနဲ့ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ပူပင္ေသာက ေရာက္ရတတ္တယ္။ မိခင္ ဖခင္ အႀကီးအကဲတုိ့ရဲ႔ က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္လုိက္ပါ။ မိတ္ေဆြေကာင္း၊ ဆရာသမားေကာင္းတုိ့နဲ့ ေတြ႔ရတတ္တယ္။ ပညာေရးနဲ့ပတ္သက္ၿပီး အေပါင္းအသင္း ဖ်က္တတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး အထူးဂ႐ုစိုက္ပါ။

ကံေကာင္းေသာနံပါတ္ ။ ။ ၄၁, ၅၁ ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။ ။ အဝါေဖ်ာ့ေရာင္

ယၾတာ ။ ။ အိမ္ကဘုရားမွာ ေထာပတ္ဆြမ္း ကပ္လွဴပါ။

မည္သည္႕လတြင္မဆို (၈၊ ၁၇၊ ၂၆) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား

ဒီရက္မွာ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ား ခ်စ္သူႏွင့္ လမ္းခဲြရတတ္သည္။ ဒုကၡအခက္အခဲမ်ား မေတြ႔ႏိုင္ပါ။ ေငြေၾကးလာဘ္လာဘမ်ားလည္း အထူးပြင့္ေန မည္။ ႀကီးမားေသာ အတုိက္အခံမ်ား ေတြ႔ႀကံဳရတတ္သည္။ အတုိက္အခံမ်ား ႀကံဳေတြ႔ခံစားၿပီးပါက ေအာင္ျမင္မွဳနဲ့ ေတ့လဲြလဲြေခ်ာ္ ေနတတ္ေသးသည္။ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ပစၥည္းမ်ား ျပန္ရတတ္သလို ပ်က္စီးေနေသာ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ရတတ္သည္။ ခက္ခဲနက္နဲေသာ အသိပညာ၊ အတတ္ ပညာတုိ့ကို ေလ့လာတတ္ေျမာက္ သင္ယူရတတ္သည္။ အလုပ္အကိုင္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္မည္။ မိတ္ေဆြရင္းမ်ားနဲ့ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး သံသယစိတ္ဝင္မိ၍ ေနာင္တရစရာ ျဖစ္တတ္သည္။ ေရလမ္းခရီးအေရာင္းအဝယ္မ်ားမွ အျမတ္အစြန္း ႀကီးမားစြာ ရတတ္သည္။

ကံေကာင္းေသာနံပါတ္ ။ ။ ၁၂, ၁၄ ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။ ။ အျဖဴေရာင္

ယၾတာ ။ ။ အိမ္ကဘုရားမွာ အုန္းဆြမ္းျဖင့္ ဆြမ္းေတာ္ကပ္ပါ။

မည္သည္႕လတြင္မဆို (၉၊ ၁၈၊ ၂၇) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား

ဒီရက္မွာ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ား ခ်စ္သူမွ ရန္လိုေနမည္။ မည္သည္႕လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္သည္ျဖစ္ေစ ဒုကၡအခက္အခဲႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ သည္။ ထုိ့အတူ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဒုကၡေရာက္တတ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အတုိက္အခံမ်ား ကင္းရွင္းေနတတ္သည္။ ေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒုကၡေရာက္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အစစအရာရာ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ စာေမးပဲြေျဖဆိုျခင္း၊ ေဆြးေႏြးညႇိႏွဳိင္းျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း စသည္တုိ့ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္မည္။ အေရာင္းအဝယ္ကိစၥမ်ား အထူးအဆင္ေျပႏိုင္၏။ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာမည္။ အလုပ္တိုးတက္ေကာင္းမြန္မည္။ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ မိတ္ေဆြေကာင္း တိုးပြားမည္။ သူေတာ္ေကာင္း၊ သူေတာ္စင္မ်ား ဖူးေတြ႔ခြင့္ႀကံဳတတ္၏။

ကံေကာင္းေသာနံပါတ္ ။ ။ ၃ဝ, ၃၂ ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။ ။ ႀကံရည္ေရာင္

ယၾတာ ။ ။ အိမ္ကဘုရားမွာ သၾကားဆြမ္းျဖင့္ ဆြမ္းေတာ္ကပ္ပါ။

ပင္မစာမ်က္ႏွာ

သတင္း

ဂိမ္း

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
Some text some message..