Lotayamm

မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ပ်ိဳရြယ္သူတို႔အတြက္ ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာ ဘ၀တြက္တာေဗဒင္
lotaya.mpt.com.mm
|
2019-03-14
မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ပ်ိဳရြယ္သူတို႔အတြက္ ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာ ဘ၀တြက္တာေဗဒင္

လိုတရပရိတ္သတ္ၾကီးရွင့္၊ ဆရာမေဒါက္တာ ေစာယုႏြယ္ေဟာေျပာေပးထားတဲ႔ ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာ ဘ၀တြက္တာ ေဗဒင္ကို မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔အတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ မည္သည့္လ၊ မည္သည့္ရက္မွာ ေမြးဖြားသူမ်ားျဖစ္ေစ မိမိေမြးရက္ျဖင့္ တိုက္ဆုိင္ၾကည့္ရႈေလ့လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

မည္သည္႕လတြင္မဆို (၁၊ ၁ဝ၊ ၁၉၊ ၂၈) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား

ဒီရက္မွာ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ားအေနႏွင့္ အလြန္ စန္းပြင့္ေနလိမ့္မည္။ လာဘ္အလြန္ရႊင္မည္႕ကာလျဖစ္သည္။ စိန္အပါအဝင္ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား ဝင္လာလိမ့္ မည္။ မိမိအိမ္သို့ ဘုရား႐ုပ္ပြားေတာ္ (သို့မဟုတ္) ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး အိမ္သို့ၾ<ြကလာလိမ့္မည္။ ၾ<ြကလာပါက အလြန္ကံေကာင္းလိမ့္မည္။ ထီထိုးေပးပါ။ ေငြမ်ားဝင္ကိန္းရွိသည္။ အလုပ္၌ နာမည္ေကာင္းရမည္။ ေငြအလိမ္ခံရတတ္သည္။ မိန္းမတစ္ဦး မိမိ၏ဂုဏ္သိကၡာကို ညႇဳိးႏြမ္း ေအာင္ျပဳလုပ္မည္။ သတိထားေနပါ။ ပညာေရးအေနႏွင့္ ဒီကာလတြင္ အဆင္ေျပမွဳမ်ားႏွင့္သာႀကံဳရမည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ဒီကာလတြင္ သားသမီးရတနာ ရရွိလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခါင္းကိုက္ေဝဒနာ ခံစားရမည္။

ကံေကာင္းေသာနံပါတ္ ။ ။ ၆, ၄, ၂ ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။ ။ နီညိဳေရာင္

ယၾတာ ။ ။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဆြမ္းပူပူေပၚတြင္ ေထာပတ္ဆမ္း၍ လွဴဒါန္းေပးပါ။

မည္သည္႕လတြင္မဆို (၂၊ ၁၁၊ ၂ဝ၊ ၂၉) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား

ဒီရက္မွာ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ားအေနႏွင့္ ခ်စ္သူႏွင့္ ခရီးသြားရမည္။ ဆုိင္ခန္းတစ္ခုရရွိမည္။ အမွဳအခင္းျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ သူတပါးကိစၥမ်ားကို အာမခံ မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ သူတပါးကိစၥ ကိုယ့္ကိစၥျဖစ္သြား တတ္သည္။ အစားမွား၊ ေဆးမွားျဖစ္တတ္သည္။ သတိ ထားပါ။ ေငြဝင္ကိန္းရွိသည္။ သို့ေသာ္ လုပ္ငန္း၌ အတိုက္အခံေပၚတတ္သည္။ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စကားေျပာရတတ္သည္။ ခရီးေဝးသြားရမည္။ ခရီးေကာင္းျဖစ္မည္။ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေႏွာင့္အယွက္ႀကံဳရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား ေငြေၾကးကိစၥေၾကာင့္ အိမ္တြင္းေရးျပႆနာျဖစ္မည္။ က်န္းမာေရး အေနျဖင့္ ေျခ၊ လက္ထိခုိက္၍ ေသြးထြက္သံယို ျဖစ္တတ္သည္။

ကံေကာင္းေသာနံပါတ္ ။ ။ ၈, ၇, ၂ ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။ ။ မီးခိုးေရာင္

ယၾတာ ။ ။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဆြမ္းပူပူေပၚတြင္ ႏို့ဆမ္း၍လွဴဒါန္းေပးပါ။

မည္သည္႕လတြင္မဆို (၃၊ ၁၂၊ ၂၁၊ ၃ဝ) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား

ဒီရက္မွာ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ား ခ်စ္သူႏွင့္ ေခတၲေဝးေနရတတ္ပါတယ္။ ခြန္အားစိုက္ထုတ္လုပ္ရေသာ အလုပ္မ်ားေအာင္ျမင္မည္။ ပိုင္ဆုိင္မွဳမ်ားလည္း ရရွိမည္။ ပစၥည္းဥစၥာ၊ စိန္၊ ေရႊ ရတနာမ်ား တိုးပြားမည္။ ေအာင္ျမင္မွဳေတြ ဒီေရအလားရရွိမည္။ ပညာႏွင့္လုပ္ေသာ အလုပ္မ်ားအဆင္ေျပမည္။ မထင္မွတ္ဘဲ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ ေအာင္ျမင္တတ္သလုိ ဆရာေကာင္းေတြ႔မည္။ အလွဴတစ္ခုျပဳလုပ္ရမည္။ မိတ္ေဟာင္း ေဆြေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုဆည္း ရမည္။ ကူညီမွဳမ်ားလည္းရရွိမည္။ ခက္ခဲနက္နဲေသာ ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားခြင့္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအေနႏွင့္ မိသားစုၾကားမွာ ေငြေရး၊ ေၾကးေရး ကိစၥမ်ား အဆင္မေျပမွဳမ်ားႀကံဳရမည္။ က်န္းမာေရးအေနႏွင့္ ဦးေခါင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေဝဒနာမ်ား ခံစားရတတ္သည္။

ကံေကာင္းေသာနံပါတ္ ။ ။ ၉, ၆, ၄ ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။ ။ အနီေရာင္

ယၾတာ ။ ။ ေဆးဝါးကုသေနေသာသူမ်ားကို အားေဆးလွဴဒါန္းေပးပါ။

မည္သည္႕လတြင္မဆို (၄၊ ၁၃၊ ၂၂၊ ၃၁) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား

ဒီရက္မွာ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရးတြင္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားမည္။ လူမ်ဳိးျခားႏွင့္လက္တဲြ၍ အက်ဳိးရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ ရာထူးတုိးျခင္းမ်ား လည္းႀကံဳရတတ္သည္။ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ား အေျခအေနေကာင္းမည္။ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားရရွိမည္။ အႏုပညာရွင္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ႏွင့္ အားထုတ္မွဳမွ တုိးတက္ေအာင္ျမင္မည္။ မိတ္ေဆြမ်ား မိမိအေပၚသစၥာ ေဖာက္တတ္သည္။ မလုပ္သင့္တာေတြ လုပ္မိ၊ မတဲြသင့္တာေတြႏွင့္ တဲြမိလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအေနႏွင့္ အေနအထိုင္ သတိျပဳပါ။ အိမ္ေထာင္ဖက္၏ အထင္လဲြမွဳခံရတတ္သည္။ က်န္းမာေရးကေတာ့ အလြန္ေကာင္းမည္။

ကံေကာင္းေသာနံပါတ္ ။ ။ ၈, ၇, ၆ ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။ ။ အျပာရင့္ေရာင္

ယၾတာ ။ ။ ခရီးသြားမည္႕သူတစ္ဦးကို စရိတ္မွ်ေပးပါ။

မည္သည္႕လတြင္မဆို (၅၊ ၁၄၊ ၂၃) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား

ဒီေန့မွာ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ားအဖုိ့ ေငြေၾကးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ စကားမ်ားရတတ္ပါတယ္။ အတိုက္အခံလုပ္သူေတြ တန္းစီေနတတ္တယ္။ မေတာ္တဆထိခုိက္တာ ေဆး႐ံုေဆးခန္း ေရာက္ရတာမ်ဳိးေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘာမဆို သတိထားၿပီး လုပ္သင့္တဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္မွာလည္း အေႏွာင့္အယွက္ေတြ တစ္ခုခုႀကံဳေနမယ္၊ ကိုယ့္အမွားကို ေစာင့္ၾကည္႕ေနတတ္သူေတြနဲ့သာ ႀကံဳေတြ႔ေနရတတ္ပါတယ္။ ခရီးေဝး သြားရတတ္တယ္။ အမွဳအခင္းျပႆနာ ႀကံဳရတတ္ပါေသးတယ္။ သတိထားပါေလ၊ က်န္းမာေရးအတြက္မူ ဒူး၊ ခါးေအာက္ပိုင္း နာက်င္ကိုက္ခဲမွဳေဝဒနာမ်ား ခံစားရတတ္ပါတယ္။

ကံေကာင္းေသာနံပါတ္ ။ ။ ၈, ၇, ၄ ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။ ။ မိုးျပာေရာင္

ယၾတာ ။ ။ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးကို ထီးတစ္လက္လွဴပါ။

မည္သည္႕လတြင္မဆို (၆၊ ၁၅၊ ၂၄) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား

ဒီရက္မွာ ပ်ဳိရြယ္သူေတြအဖုိ့ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး စိတ္မခ်ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပန္း၊ လူပင္ပန္း ျဖစ္ေနတတ္သည္။ မိမိရဲ႔လုပ္ငန္းပိုင္းနဲ့ ပတ္သက္ၿပီး ထူးထူးျခားျခား အက်ဳိးခံစားရတတ္ပါသည္။ ဆုိင္တစ္ဆုိင္ဖြင့္ဖုိ့ ေနရာရွာတာလည္း ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း ေျပလည္သြားတတ္တယ္။ မိတ္ေဆြေဟာင္း မ်ားနဲ့ ျပန္လည္ဆံုေတြ႔ရတတ္တယ္။ ¤င္းတုိ့ဆီမွလည္း အကူအညီရတတ္သည္။ အလုပ္ေလွ်ာက္ထား သူမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ အဆင္မေျပသူမ်ား ေကာင္းေသာသတင္း ၾကားရတတ္သည္။ ယခုရက္အတြင္း စက္ပစၥည္းဝယ္လွ်င္ အဆင္မေျပ ျဖစ္တတ္တယ္။ သူမ်ားအတြက္ ေငြအာမခံျခင္းမ်ား ေရွာင္လုိက္ပါ။ အိုး၊ အိမ္၊ ကား၊ ၿခံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအဖုိ့ အလုပ္ထဲတြင္ အတုိက္အခံမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ ျပည္ပခရီးေဝးသြားရန္ ႀကံရြယ္ထားသူမ်ား ဒုတိယ အႀကိမ္ ႀကိဳးစားမွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မွဳရမည္။ အိမ္ေထာင္သည္ေတြအဖု့ိ သားသမီးနဲ့ပတ္သက္ၿပီး အနည္းငယ္ ပူပန္ရတတ္တယ္။ က်န္းမာေရးမွာ ဆီး၊ မ်က္စိ ဒုကၡေပးတတ္သည္။

ကံေကာင္းေသာနံပါတ္ ။ ။ ၉, ၁၁ ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။ ။ အညိဳေရာင္

ယၾတာ ။ ။ ဘုရားဖူးမည္႕သူကို ခရီးစရိတ္ေထာက္ပံ့ပါ။

မည္သည္႕လတြင္မဆို (၇၊ ၁၆၊ ၂၅) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား

ဒီရက္မွာ ပ်ဳိရြယ္သူေတြအဖု့ိ အခ်စ္ေရးတြင္ မိမိက တိတ္တခိုးနဲ့ စဲြလန္းေနသူအား လက္တဲြခြင့္ရရွိမည္။ သင့္အလုပ္အတြက္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု ႀကံဳေတြ႔ရလိမ့္မယ္။ ေကာင္းေသာအေျပာင္း အလဲျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး စပ္တူလုပ္ရျခင္းမ်ဳိး ႀကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္မွ မိမိအေပၚ ေလးစားပ်ဴငွာစြာ ဆက္ဆံရမည္႕ကာလျဖစ္သည္။ ဆရာသမား၊ အႀကီးအကဲတုိ့၏ အကူအညီေကာင္းေတြ လည္း ရတတ္ပါတယ္။ ဒီရက္အတြင္း သင္တန္းတစ္ခုတက္ရျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခု ဝင္ေရာက္ေျဖဆို ျခင္းမ်ဳိး ႀကံဳရတတ္သည္။ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳျပဳလုပ္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မွဳရေသာကာလျဖစ္ပါတယ္။ အဖုိးတန္ ပစၥည္းေတြကလည္း တစ္ခုမက ဝင္လာတတ္တယ္။ မထင္မွတ္တဲ့ ဧည္႕သည္ေတြ ေရာက္လာ တတ္တယ္။ အိမ္၊ အေဆာက္အဦ၊ ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥေတြမွာ အဆင္မေျပ ႐ွဳပ္ေထြးေနတတ္ပါတယ္။ ျပည္ပခရီးေဝးသြားရန္ ႀကံရြယ္ထားသူမ်ား အလုပ္အကိုင္ အဆင္ေျပတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္သည္ေတြအဖုိ့ မိသားစုႏွင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေနခြင့္ရေသာကာလ ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးမွာ သြားဖံုးနာျခင္း၊ သြားကိုက္ျခင္းမ်ဳိး ႀကံဳရတတ္သည္။

ကံေကာင္းေသာနံပါတ္ ။ ။ ၆, ၇, ၉, ၁၁ ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။ ။ အစိမ္းေရာင္

ယၾတာ ။ ။ ဒံေပါက္တစ္ပဲြကို ေလာကပါလမယ္ေတာ္အား လွဴေပးပါ။

မည္သည္႕လတြင္မဆို (၈၊ ၁၇၊ ၂၆) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား

ဒီရက္မွာ ပ်ဳိရြယ္သူေတြအဖုိ့ ခ်စ္သူနဲ့ ရန္ျဖစ္ရတဲ့ အလုပ္မ်ဳိး မလုပ္မိပါေစနဲ့။ မျဖစ္သင့္ေသာ အလုိဆႏၵမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေပလိမ့္မည္။ စိတ္မၿငိမ္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ စက္ကိစၥ၊ စပ္တူကိစၥ၊ ဆန္ကိစၥ၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းကိစၥေတြ လံုးဝမလုပ္သင့္တဲ့ကာလပါပဲ။ ေဆြမ်ဳိးကိစၥ၊ အေပါင္းအသင္းကိစၥေတြလည္း မနားရေအာင္ ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။ ေငြေၾကးနဲ့ပတ္သက္ၿပီး အေတာ္စိတ္႐ွဳပ္ ရမယ့္ကာလပါပဲ။ စာေမးပဲြတစ္ခု ေျဖဆိုျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခု ေျဖဆုိျခင္းတုိ့ကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ေျဖဆိုရတတ္တယ္။ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြအဖုိ့ အထက္လူႀကီးက ေခၚယူေတြ႔ဆံုျခင္း၊ ဆူပူျခင္းမ်ဳိး ႀကံဳရတတ္တယ္။ ေငြေခ်းငွားမွဳ၊ အာမခံမွဳေတြ မလုပ္သင့္ပါ။ အိမ္ေထာင္သည္ေတြအဖုိ့ ေငြေၾကးကိစၥနဲ့ပတ္သက္ၿပီး ရန္ျဖစ္ရတတ္တယ္။ က်န္းမာေရးမွာ အဆိပ္ရွိေသာ သတၲဝါတစ္ေကာင္ အကိုက္ခံရတတ္သည္။

ကံေကာင္းေသာနံပါတ္ ။ ။ ၂, ၆, ၈ ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။ ။ ပန္းေရာင္

ယၾတာ ။ ။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းရွိ ကုဋီမ်ားကို ေရေဆးပါ။

မည္သည္႕လတြင္မဆို (၉၊ ၁၈၊ ၂၇) ရက္ေမြးဖြားသူမ်ား

ဒီရက္မွာ ပ်ဳိရြယ္သူေတြအဖုိ့ မိမိ၏ မိဘဖက္မွ တားဆီးမွဳေၾကာင့္ တကဲြတျပားစီ ေနရတတ္သည္။ လုပ္သမွ်ကိစၥအားလံုး တိုးလို့တန္းလန္း ျဖစ္တတ္သည္။ အၿငမ္ေနရသည္မရွိဘဲ လွဳပ္ရွားေနရမယ္။ အိမ္ကိစၥ၊ အလုပ္ကိစၥေတြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္တုိင္းမက်ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္တတ္သည္။ ေငြမ်ားဝင္ေသာ္လည္း အဖတ္မတင္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ေဆြမ်ဳိးညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားေၾကာင့္ ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေသာၾကာသားသမီး၊ တနလၤာသားသမီးတုိ့ စိတ္အေႏွာင့္ အယွက္ေပးတတ္သည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ကဲြကြာေနေသာ မိတ္ေဆြေဟာင္းတစ္ဦးနဲ့ မထင္မွတ္ဘဲ ျပန္လည္ေတြ႔ရတတ္သည္။ ဘဝတစ္ခုလံုးအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ ပညာရပ္တစ္ခု သင္ၾကားရတတ္သည္။ ဆုိင္သစ္၊ ေနရာသစ္ ရတတ္သည္။ လူမ်ဳိးျခား ကျပား႐ုပ္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစပ္တူ လုပ္ရတတ္သည္။ စက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအဖု့ိ မိမိရဲ႔ဆရာသမား အႀကီး အကဲက ကိုယ့္ကိုေခၚယူ၍ အျပစ္တင္ျခင္း၊ အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ဳိး ႀကံဳရတတ္သည္။ ျပည္ပခရီးေဝး သြားရန္ ႀကံရြယ္သူမ်ား မိမိေမွ်ာ္လင့္သလို ျဖစ္မလာႏိုင္ပါ။ အိမ္ေထာင္သည္ေတြအဖု့ိ အိမ္ေထာင္ဖက္၏ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္ခ်မ္းသာစရာ ၾကားရတတ္သည္။ က်န္းမာေရးမွာ ေျခေထာက္တြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရတတ္သည္။

ကံေကာင္းေသာနံပါတ္ ။ ။ ၃, ၆, ၉ ကံေကာင္းေသာအေရာင္ ။ ။ ေခ်ာကလက္ေရာင္

ယၾတာ ။ ။ ေျခသုတ္ခံုတစ္ခု ဓမၼာ႐ံုတြင္ လွဴေပးပါ။

ပင္မစာမ်က္ႏွာ

သတင္း

ဂိမ္း

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
Some text some message..