Lotayamm

သင္က ဘယ္လိုအလုပ္မ်ိဳးနဲ႔ အကိုက္ညီဆံုးလဲဆိုတာ စမ္းသပ္ၾကည့္မယ္
lotaya.mpt.com.mm
|
2019-09-01By Maridav/Shutterstock

စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အလုပ္လုပ္ရမယ္ဆိုတာ မွန္ေပမယ့္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ကိုယ္လုပ္ေနတဲ့လုပ္ငန္းအေပၚ တကယ္ေရာ စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိရဲ႕လား။ စိတ္မဝင္စားတဲ့အလုပ္ဟာ အနာဂတ္ရဲ႕ေန႔ရက္တုိင္းကို သတ္ႏုိင္ပါတယ္ေနာ္။ ဘယ္သူမွာမဆုိဆို ကိုယ့္ရဲ႕စိတ္ေနစိတ္ထား၊ ဝါသနာေတြေပၚလိုက္ၿပီး ဘယ္လိုအလုပ္မ်ိဳးေတြလုပ္သင့္တယ္ဆိုတာ သတ္မွတ္ၿပီးသားပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သင္ေရာ သင့္အတြက္အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး၊ အလုပ္သင့္ဆံုးအလုပ္က ဘာျဖစ္မယ္ဆိုတာ မသိခ်င္ၾကဘူးလား။

သိခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္မွာေပးထားတဲ့ ေမးခြန္းေလး ၁၀ ခုကို အရိုးသားဆံုးေျဖေပးဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးရင္ ကိုယ္ေရြးလိုက္တဲ့အေျဖရဲ႕ ကြင္းစကြင္းပိတ္ထဲက နံပါတ္ေတြကိုမွတ္ထားၿပီး ေမးခြန္းအားလံုးၿပီးသြားတဲ့အခါမွာ သက္ဆိုင္ရာကဏန္းေတြအားလံုး ေပါင္းၾကည့္မယ္၊ ရလာတဲ့နံပါတ္အလိုက္ ရလဒ္ေလးေတြ တိုက္ၾကည့္ၾကတာေပါ့။

ေမးခြန္း (၁) ေက်ာင္းတုန္းက ပညာေရးမွာ သင့္အေျခအေနက..

သိပ္မေကာင္း=၁၀မွတ္၊ ဆိုးရြား=၂၀မွတ္၊ သင့္=၃၀မွတ္၊ အရမ္းေကာင္း=၄၀မွတ္

ေမးခြန္း (၂) ဒီစကားလံုးေတြထဲ သင္နဲ႔အကိုက္ညီဆံုးတစ္ခုကိုေရြးပါ။

ဟာသဥာဏ္ရႊင္တယ္=၁၀မွတ္၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းတယ္=၂၀မွတ္၊ အျငင္းခံုသန္သူ=၃၀မွတ္၊ အၾကံေပးသမား=၄၀မွတ္

ေမးခြန္း (၃) အဝတ္အစားဝတ္တဲ့အခါ ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးဝတ္ေလ့ရွိလဲ?

ေနရာေပၚလိုက္ၿပီးခပ္မိုက္မိုက္နဲ႔သင့္ေလ်ာ္မယ့္ပံုစံမ်ိဳး=၁၀မွတ္၊ ေခတ္မီမီဒီဇုိင္းေတြ=၂၀မွတ္၊ အပီအျပင္ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ပံုစံ=၃၀မွတ္၊ သက္ေတာင့္သက္သာရွိမယ့္ပံုစံ=၄၀မွတ္

ေမးခြန္း (၄) ဘယ္အရာကိုလုပ္ရရင္စိတ္ေပ်ာ္ေနတတ္လဲ။

ပံုဆြဲျခင္း=၁၀မွတ္၊ အရုပ္ဆက္တာတုိ႔၊ handmade ပစၥည္းလုပ္တာစတဲ့ တစ္ခုခုကိုတည္ေဆာက္ေနရတဲ့အလုပ္=၂၀မွတ္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကိုေဆြးေႏြးေနရင္=၃၀မွတ္၊ တစ္ခုခုသင္ယူတာမ်ိဳး=၄၀မွတ္

ေမးခြန္း (၅) ေအာက္ပါစကားလံုးေတြထဲက သင္နဲ႔အကိုက္ညီဆံုးပံုစံက….

သတၱိရွိတယ္=၁၀မွတ္၊ ဆိုရွယ္က်တယ္=၂၀မွတ္၊ စမတ္ျဖစ္တယ္=၃၀မွတ္၊ ဘယ္သူ႕ကိုမဆိုမိခင္သဖြယ္ေစာင့္ေရွာက္တတ္တယ္=၄၀မွတ္

ေမးခြန္း (၆) ေက်ာင္းတုန္းက သင္အႀကိဳက္ဆံုးဘာသာရပ္က….

ဘာကိုမွမႀကိဳက္ပါဘူး=၁၀မွတ္၊ ရူပေဗဒ/သခ်ၤာ=၂၀မွတ္၊ က်က္စာေတြ=၃၀မွတ္၊ သိပၸံ=၄၀မွတ္

ေမးခြန္း (၇) ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္အလုပ္တစ္ခုလုပ္ရမယ္ဆိုရင္ အလုပ္မွာ ဘယ္လိုတာဝန္မ်ိဳးယူခ်င္လဲ

တီထြင္ဖန္တီးရတာမ်ိဳး=၁၀မွတ္၊ သက္ေတာင့္သက္သာနဲ႔ရံုးလုပ္ငန္း=၂၀မွတ္၊ ျပႆနာအေျဖရွာရတာ=၃၀မွတ္၊ လူေတြကိုကူညီရတာ=၄၀မွတ္

ေမးခြန္း (၈) သင္ဟာ ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးရွိသလဲ

ထက္္ျမက္တယ္=၁၀မွတ္၊ ဘယ္အရာမဆိုဟိုစပ္စပ္ဒီစပ္စပ္နဲ႔=၂၀မွတ္၊ ကစားေျပာညက္တယ္=၃၀မွတ္၊ အျပင္ခဏခဏသြားတတ္တယ္=၄၀မွတ္

ေမးခြန္း (၉) သင့္ဘဝမွာ ဘယ္အရာကိုအေရးပါဆံုးလို႔ ျမင္မိလဲ

လြတ္လပ္မႈ=၁၀မွတ္၊ တီထြင္ၾကံႏုိင္စြမ္းရွိမႈ=၂၀မွတ္၊ တရားမွ်တမႈ=၃၀မွတ္၊ ေက်ာ္ၾကားမႈ=၄၀မွတ္

ေမးခြန္း (၁၀) ေအာက္ပါတို႔အနက္ စကားလံုးတစ္လံုးကိုေရြးခ်ယ္ပါ

စီးပြားေရးေမာ္ဒယ္=၁၀မွတ္၊ ဖိုင္မ်ား=၂၀မွတ္၊ သင္ခန္းစာ=၃၀မွတ္၊ အပ္=၄၀မွတ္

ေမးခြန္းအားလံုး ၿပီးသြားပါၿပီ။ ဒါဆို ကိုယ့္ရဲ႕အကၡရာေတြအတြက္ ကဏန္းေလးေတြကိုၾကည့္ၿပီး ရလဒ္အားလံုးကိုေပါင္းလိုက္ပါ။ ရလဒ္ေလးေတြကို ၾကည့္ၾကမယ္..


ရမွတ္ ၁၀၀ မွ ၁၅၀ ၾကား
user11472009/Freepik

အမွတ္ ၁၀၀ မွ ၁၅၀ အတြင္းရခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင္နဲ႔အကိုက္ညီဆံုးအလုပ္က စြန္႔ဦးတီထြင္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ့္ထူးကိုယ္ခၽြန္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးပါတဲ့။


ရမွတ္ ၁၆၀ မွ ၂၀၀ ၾကား
amenic181/Freepik

အမွတ္ ၁၆၀ မွ ၂၀၀ အတြင္းဆိုရင္ေတာ့ ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္နာတို႔၊ ဖက္ရွင္လုပ္ငန္းတို႔ဟာ သင့္အတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။


ရမွတ္ ၂၁၀ မွ ၂၅၀ ၾကား
freeograph/Freepik

ရမွတ္ ၂၁၀ နဲ႔ ၂၅၀ ၾကား ရွိေနရင္ေတာ့ သင္ဟာ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ ေမြးဖြားလာခဲ့တာမလို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကိုင္ရာမွာ အဆင္ေျပေစမွာပါ။


ရမွတ္ ၂၆၀ မွ ၃၀၀ ၾကား
Freedomz/Freepik

၂၆၀ မွ ၃၀၀ အတြင္း ရမွတ္ကို ပိုင္ဆုိင္ထားသူေတြကေတာ့ တရားမွ်တမႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္စီရင္ခ်င္ၾကတဲ့ ေရွ႕ေနတာဝန္ဟာ စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ ကိန္းေအာင္းေနၾၾကသူေလးေတြပါ။


ရမွတ္ ၃၁၀ မွ ၃၅၀ ၾကား
pressfoto/Freepik

အမွတ္ ၃၁၀ မွ ၃၅၀ အတြင္းရတဲ့သူေတြကေတာ့ ဆရာလုပ္ပါတဲ့ဗ်ာ။ ေက်ာင္းဆရာမွရယ္လို႔မဟုတ္ဘဲ ဘယ္အတတ္ပညာမဆို သင္ေပးတဲ့ ဆရာျဖစ္ေနရင္ေတာ့ လုပ္သင့္တဲ့အလုပ္နဲ႔ လုပ္ေနတဲ့အလုပ္ တစ္ထပ္တည္းက်ၿပီေပါ့။


ရမွတ္ ၃၆၀ မွ ၄၀၀ ၾကား
Freepik/Freepik

ရမွတ္ ၃၆၀ ကေန ၄၀၀ အတြင္းရတဲ့သူေလးေတြအတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးအလုပ္ကေတာ့ လူေတြရဲ႕ေဝဒနာမီးကိုျငိမ္းေစမယ့္ ဆရာဝန္အလုပ္ပါပဲ။

ကဲ.. ရလဒ္ေလးေတြလည္းသိရၿပီဆိုေတာ့ လက္ရွိသင္လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္နဲ႔ သင္တကယ္တမ္းလုပ္သင့္တဲ့အလုပ္တုိ႔ဟာ ကိုက္ညီမႈေရာရွိၾကရဲ႕လား?

#lotaya_quiz

အသစ္သစ္ေသာ ပေဟ႒ိေမးခြန္းမ်ားကို ဆက္လက္ဖတ္႐ႈဖို႕ လိုတရ အယ္လီေကးရွင္းကို ဒီလင္႔ခ္ ကေနႏိွပ္ျပီး (အခမဲ့) ေဒါင္းလုဒ္ ဆြဲထားဖို႔ လိုမယ္ေနာ္။
ပင္မစာမ်က္ႏွာ

သတင္း

ဂိမ္း

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
Some text some message..