ဓမ္မတရားတော်များ
MPT ဆင်းကဒ် အသုံးပြုသူများအတွက် ဗုဒ္ဓတရားတော်များကို အင်တာနက် အသုံးပြုခ မယူပဲ မျှဝေထားသဖြင့် လွတ်လပ်စွာ တရားနာကြားနိုင်ကြပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ တရားတော်များအား စီးပွားဖြစ်ကူးယူအသုံးချခြင်း မပြုလုပ်ရန် လေးနက်စွာ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ
ရန်ကုန်မြို့၊အလိုတော်ပြည့်ဓမ္မာစရိယတက္ကသိုလ်နာယကချုပ်ဆရာတော် စစ်တွေမြို့၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ဓမ္မာစရိယတက္ကသိုလ်နာယကချုပ်ဆရာတော် လှည်းကူးမြို့၊ဓမ္မာစရိယဥယျဉ်ကျောင်းတိုက်နာယကချုပ်ဆရာတော် မန္တလေးမြို့မစိုးရိမ်တိပိဋကပါဋိမြန်မာအဘိဓာန်ကျမ်းပြုအဖွဲ့ဝင်
 • ပဋ္ဌာန်း ဝတ်ရွတ်စဉ်

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  25 Oct 2021

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သစ္စာနှုတ်သီး မန္တာန် ကြီး (ရတနသုတ္တန်)

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  25 Oct 2021

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဓမ္မပါ လ တရားတော်

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  20 Oct 2021

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အနာတပိန် ကျောင်းဒါယိကာကြီး

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  18 Oct 2021

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သုခလေးပါး မြတ်တရား

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  18 Oct 2021

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  (အမှတ် ၃) ပဋ္ဌာန်းသင်တန်း

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  04 Oct 2021

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  (အမှတ် ၄) ပဋ္ဌာန်းသင်တန်း

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  04 Oct 2021

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  (အမှတ် ၅) ပဋ္ဌာန်းသင်တန်း

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  04 Oct 2021

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  (အမှတ် ၆) ပဋ္ဌာန်းသင်တန်း

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  04 Oct 2021

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  (အမှတ် ၇) ပဋ္ဌာန်းသင်တန်း

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  04 Oct 2021

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ပဋ္ဌာန်းသင်တန်း (အမှတ် ၁)

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  27 Sep 2021

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  (အမှတ် ၂) ပဋ္ဌာန်းသင်တန်း

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  27 Sep 2021

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သာဓု သုတ္တန်

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  02 Sep 2021

  • Thitsarparami Society မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အကောင်းလေးပါး မြတ်တရား

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  02 Sep 2021

  • Thitsarparami Society မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သာသနာနှင့်သာသနာပြုသူ

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  02 Sep 2021

  • Thitsarparami Society မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဓမ္မပါ လ တရားတော်

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  02 Sep 2021

  • Thitsarparami Society မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  မိတ်ကောင်းရှိ မှ နိဗ္ဗာန်ရ

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  16 Aug 2021

  • Thitsarparami Society မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အာဝါသဒါန သုတ္တန်

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  16 Aug 2021

  • Thitsarparami Society မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  လူမိုက် နှင့် လူလိမ္မာ

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  16 Aug 2021

  • Thitsarparami Society မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သင်္ဂါယနာတင် သမိုင်းကြောင်းနှင့် အုပ်ချုပ်သူ မင်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍ အပိုင်း (၁)

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  09 Aug 2021

  • Thitsarparami Society မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  င်္ဂါယနာတင် သမိုင်းကြောင်းနှင့် အုပ်ချုပ်သူ မင်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍ အပိုင်း (၂)

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  09 Aug 2021

  • Thitsarparami Society မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သင်္ဂါယနာတင် သမိုင်းကြောင်းနှင့် အုပ်ချုပ်သူ မင်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍ အပိုင်း (၃)

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  09 Aug 2021

  • Thitsarparami Society မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သစ္စာနှုတ်သီး မန္တာန် ကြီး (ရတနသုတ္တန်)

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  25 Jul 2021

  • Thitsarparami Society မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  မေတ္တာမန္တာန် (၁) (မေတ္တာသုတ္တန်)

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  25 Jul 2021

  • Thitsarparami Society မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  မေတ္တာမန္တာန် (၂) (မေတ္တာသုတ္တန်)

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  25 Jul 2021

  • Thitsarparami Society မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာ ကိုယ်တိုင်ရှာ

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  25 Jul 2021

  • Thitsarparami Society မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

   သုခလေးပါး မြတ်တရား

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  25 Jul 2021

  • Thitsarparami Society မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  (အမှတ် ၁၆) နိဗ္ဗာန်လမ်းပြ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  06 Jul 2021

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  (အမှတ် ၁၇) နိဗ္ဗာန်လမ်းပြ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  06 Jul 2021

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  (အမှတ် ၁၈) နိဗ္ဗာန်လမ်းပြ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  06 Jul 2021

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
 • ၆-၁-၂၀၁၂ဗုဒ္ဓရဲ့အသက်ဘယ်သူဆက်သလဲတရားတော်

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  19 Feb 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  လူချင်းတူလျှက်အလွှာအသီးသီးကွဲပြားခြားနားရခြင်းအကြောင်းတရားတော် (၂၂-၁-၂၀၁၂)

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  08 Feb 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အမှတ်(၁၇)၂၀၁၃မေလ၂၅ရက်နေ့-နံနက်၉း၀၀နာရီမှ၁၀း၀၀နာရီ

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  26 Dec 2017

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  လူချင်းတူလျှက်အလွှာအသီးသီးကွဲပြားခြားနားရခြင်းအကြောင်းတရားတော်

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  07 Dec 2017

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဗုဒ္ဓရဲ့အသက်ဘယ်သူဆက်သလဲတရားတော်

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  23 Nov 2017

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဗုဒ္ဓရဲ့အသက်ဘယ်သူဆက်သလဲတရားတော် (၆-၁-၂၀၁၂)

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  25 Oct 2017

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဗုဒ္ဓရဲ့အသက်ဘယ်သူဆက်သလဲတရားတော် (၆-၁-၂၀၁၂)

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  25 Oct 2017

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အမှတ်(၁၇) ၂၀၁၃မေလ၂၅ရက်နေ့-နံနက်၉း၀၀နာရီမှ၁၀း၀၀နာရီ

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  12 Oct 2017

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အမှတ်(၁၅)

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  29 Sep 2017

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အမှတ်(၁၄)၂၀၁၃မေလ၂၄ရက်နေ့-နေ့လည်၁း၀၀နာရီမှ၂း၀၀နာရီ

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  15 Sep 2017

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အမှတ်(၁၃) [၂၀၁၃မေလ၂၄ရက်နေ့-နံနက်၁၀း၃၀နာရီမှ၁၁း၃၀နာရီ]

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  31 Aug 2017

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အမှတ်(၁၃) [၂၀၁၃မေလ၂၄ရက်နေ့-နံနက်၁၀း၃၀နာရီမှ၁၁း၃၀နာရီ]

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  22 Aug 2017

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အမှတ်(၁၂)

  ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ

  11 Aug 2017

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
 • သီလက္ခန်ဝါကျဥယျာဉ်-ဒုတိယတွဲ
  စာရေးသူ: ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ
  Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
  သီလက္ခန်ဝါကျဥယျာဉ်-ပထမတွဲ(ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ)
  စာရေးသူ: ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ
  Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
  ဓမ္မစကြာ၊ပရိတ်ကြီးသင်တန်းစာအုပ်
  စာရေးသူ: ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ
  Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
  ပဋ္ဌာန်းသင်တန်းစာအုပ်အမှတ်(၁)
  စာရေးသူ: ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ
  Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
  ပဋ္ဌာန်းသင်တန်းစာအုပ်အမှတ်(၂)
  စာရေးသူ: ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ
  Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
  အဘိဓမ္မာသင်တန်းစာအုပ်(ဒုတိယပိုင်း)
  စာရေးသူ: ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ
  Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
  အဘိဓမ္မာသင်တန်းစာအုပ်(ဒုတိယပိုင်း-နောက်ဆက်တွဲ)
  စာရေးသူ: ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ
  Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
  အဘိဓမ္မာသင်တန်းစာအုပ်(ပထမပိုင်း)
  စာရေးသူ: ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ
  Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
  ဗုဒ္ဓသာသနိကပဌဝီဝင်ကျမ်းကြီး
  စာရေးသူ: ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ
  Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
  မန္တလေးမြို့၊မစိုးရိမ်တိုက်သစ်နာယကအဖွဲ့ဝင်၊ရန်ကုန်မြို့ဓမ္မာစရိယာတက္ကသိုလ်နာယကချုပ်၊ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ၏သက်တော်(၅၀)ပြည့်ရွှေရတုမော်ကွန်း
  စာရေးသူ: ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ
  Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
  ပါရာဇိကဏ်ဝါကျဥယျာဉ်-ပထမတွဲ(ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ)
  စာရေးသူ: ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ
  Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
  ပါရာဇိကဏ်ဝါကျဥယျာဉ်-ဒုတိယတွဲ(ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ)
  စာရေးသူ: ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ
  Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
  သတိရှိဖို့သတိထားကြစို့
  စာရေးသူ: ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ
  Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
  လူတိုင်းသိစေချင်ပါသည်-အသိပေးစကားစု(၁)
  စာရေးသူ: ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ
  Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
  အမြင်မှန်ရဖို့အမှန်မြင်အောင်ကြိုးစားစို့
  စာရေးသူ: ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ
  Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
  ခန့်တဲ့စိတ်နဲ့နေပါ့မယ်
  စာရေးသူ: ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ
  Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
  ကုသိုလ်တန်ဖိုး
  စာရေးသူ: ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ
  Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
  လိုရာခရီးရောက်ဖို့
  စာရေးသူ: ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ
  Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
  မရှိမဖြစ်စင်ကြယ်ခြင်း
  စာရေးသူ: ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ
  Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
  မှတပါးအခြားမရှိပြီ
  စာရေးသူ: ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ
  Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
  နိဗ္ဗာန်လမ်းလေးရှင်းစေချင်
  စာရေးသူ: ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ
  Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
  ပြေပြေလည်လည်ရှိစေချင်တယ်
  စာရေးသူ: ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ
  Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

Some text some message..