ရှေးဦးပြုစုခြင်းနည်းလမ်းများ

 အရိုးကျိုးခြင်း
15 Oct 2018

၁။ ဒဏ်ရာရသည့်အစိတ်အပိုင်းကို လှုပ်ရှားမှုနည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင်ထိန်းသိမ်းပါ။

၂။ ဆေးအကူအညီရသည်အထိ ကျိုးသောနေရာကို လှုပ်ရှားမှုမရှိအောင် ထိန်းထားပါ။

၃။အနီးစပ်ဆုံး ဆေးရုံ၊ ဆေးပေးခန်းသို့ ပို့ပေးပါ။


◄ ယခင်ရုပ်သံ နောက်ထပ်ရုပ်သံ►

Some text some message..