Lotayamm
ေရွးဦးျပဳစုျခင္းနည္းလမ္းမ်ား

 ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါ
3 Dec 2018

၁။ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါသည္မ်ားတြင္ ေသြးတြင္းအခ်ိဳဓါတ္ေလ်ာ့နည္းျခင္းသည္ အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္သည္။

၂။ ခ်ိဳေသာအစာ (သို႔) အခ်ိဳရည္တိုက္ေကၽြးပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ တျဖည္းျဖည္းျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာပါသည္။

၃။ တျဖည္းျဖည္းျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာျခင္းမရွိပါက ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာရန္ မေသခ်ာဟုထင္ျမင္မိပါက အနီးစပ္ဆုံး ေဆးရုံ၊ေဆးေပးခန္းသို႔ ပို႔ပါ။


◄ ယခင္ရုပ္သံ ေနာက္ထပ္ရုပ္သံ►


ပင္မစာမ်က္ႏွာ

သတင္း

ဂိမ္း

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
Some text some message..