Lotayamm
"ေစတနာကမ္းလက္မ်ား အစီအစဥ္"

လိုတရဝက္ဘ္ဆိုက္္ရဲ႕ "ေစတနာကမ္းလက္မ်ား" အစီအစဥ္မွႀကိဳဆိုပါတယ္။ ျမန္မာနုိ္င္ငံအတြင္းရွိ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနသည့္ က႑မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လူမႈအက်ိဳးျပဳ လူမွႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ MPT ဆင္းမ္ကတ္သံုးစြဲသူမ်ားမွ တိုက္ရိုက္ လွဴဒါန္းနိုင္ရန္ ေပါင္းကူးေပးသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေစတနာသဒၵါတရား ထက္သန္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ မိမိတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ "ေကာင္းမႈတစ္ခု ေန႔စဥ္ျပဳ" ဆိုသည့္ ဆိုရိုးစကားႏွင့္အညီ ကုသိုလ္ ေစတနာစိတ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးနုိင္ရန္ MPT မွ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ပထမဦးဆံုး အျဖစ္ အြန္လိုင္းအလွဴ (Online Donation Platform)ကို ေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

"ေစတနာကမ္းလက္မ်ား" အစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ လွဴဒါန္းမႈအတြက္ အပိုဝန္ေဆာင္ခ ထပ္မံေပးေဆာင္ရန္မလိုဘဲ MPT ဆင္းမ္ကတ္လက္က်န္ေငြမွ လူမႈေရးအဖြဲ႔မ်ားသို႔ အျပည့္အဝ လွဴဒါန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 • ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးအထက္တန္းေက်ာင္း
  ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးအထက္တန္းေက်ာင္း
  ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးအထက္တန္းေက်ာင္း
  လွဴဒါန္းရန္
  ေက်ာင္းတြင္းေနကေလးမ်ား (၁၃၀၀)ခန္႔ကို ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ေကြ်းေမြးေစာင့္ေရွာက္ထားသည္။ လမ္းေပၚမွ ေလလြင့္ကေလးငယ္(၈၀) ဦးခန္႔၊ ေတာင္ေပၚေဒသမွ မိန္းကေလးငယ္ (ခ်င္း၊ ကရင္၊ ရွမ္း၊ ၀၊ အခါ၊…) (၂၃၀) ဦးခန္႔၊ ရဟန္းသာမေဏ(၇၀၀)ပါးခန္႔၊ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ ကေလးငယ္(၉၀)ဦးခန္႔ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ မိသားစုမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးငယ္(၂၀၀)ဦးခန႔္တို႔ျဖစ္သည္။ ေဖာင္ေတာ္ဦးေက်ာင္းမွ အနာဂါတ္အတြက္ ဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္မည့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာအဟာရတိုက္ေကြ်းရာတြင္ ေရရွည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ေန႔စဥ္စားသံုးစရိတ္မ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိ ပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္းေနကေလးမ်ာ၏ ေန႔စဥ္စားသံုးစရိတ္မွာ လစဥ္ခန္႔မွန္းပမာဏ သိန္းသံုးရာကိုးသိန္း ျဖစ္ပါသည္။
 • နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သုခေက်ာက္ကပ္ေသြးသန္႔စင္ဌာန
  နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သုခေက်ာက္ကပ္ေသြးသန္႔စင္ဌာန
  နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) သုခေက်ာက္ကပ္ေသြးသန္႔စင္႒ာန
  လွဴဒါန္းရန္

  ေက်ာက္ကပ္ေသြးသန္႔စင္ေပးျခင္း

 • သဘာ၀တရားရိပ္သာအေထြေထြလုပ္ငန္း (သန္လ်င္)
  သဘာ၀တရားရိပ္သာအေထြေထြလုပ္ငန္း (သန္လ်င္)
  သဘာ၀တရားရိပ္သာ(သန္လ်င္) မွတ္ပံုတင္အမွတ္- ၁/ျပည္တြင္း/၀၂၅၅
  17-Jul-2017 ~ 18-Jul-2027
  လွဴဒါန္းရန္
  (၂၇-၀၇-၂၀၀၇) ေန႔မွစတင္၍ အမွတ္(၄၅)၊ (၄၅)လမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ၄၅လမ္း သဘာဝတရားရိပ္သာ၏ အထပ္ ၄-ထပ္တြင္ အၿမဲေနထိုင္ တရားက်င့္ႀကံပြါးမ်ားေနေသာ ေယာဂီအေယာက္ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိပါသည္။
 • ေရႊပါရမီက်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း
  ေရႊပါရမီက်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း
  ေရႊပါရမီက်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၊ မွတ္ပံုတင္အမွတ္(၂၂၁၃)
  လွဴဒါန္းရန္

  ေရႊပါရမီက်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ (၄၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ေဆးကုသမွဳအလွဴေတာ္ကို မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးျမိဳင္ၿမိဳ႕ကို အေျချပဳ၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ကုသေပးရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း၊ အေထြေထြ သားဖြားမီးယပ္၊ အရိုးအေၾကာ၊ ကေလး သြားႏွင့္ခံတြင္း၊ အေရျပား၊ အေထြေထြခြဲစိတ္မွဳမ်ား ကုသေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အလွဴအတြက္ ကုန္က်ေငြ က်ပ္သိန္း (၆၀၀)ေက်ာ္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားရွိပါသည္။

 • မသန္စြမ္းသူမ်ားဘ၀ဖြံျဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီအစဥ္
  မသန္စြမ္းသူမ်ားဘ၀ဖြံျဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီအစဥ္
  ေရႊမင္းသားေဖာင္ေဒးရွင္း (ျမန္မာ)
  လွဴဒါန္းရန္
  မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား စာေပဗဟုသုတ နည္းပါးျခင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား လူမႈပတ္၀န္းက်င္သုိ႔သြားလာရာတြင္ အကူကိရိယာရွားပါးျခင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ စာေပဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား လက္လွမ္းမမီျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စြမ္းရည္သတၱိႏွင့္ အစဥ္အလာမ်ားကို သိရွိနားလည္မႈအားနည္းျခင္း၊ မိမိပတ္၀န္းက်င္ရွိ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေန ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေသခ်ာစြာနားလည္ၿပီး လူ႔အဖြဲ႕ အ စည္း အတြင္း အျပည့္အ၀ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအားနည္းျခင္းတို႔စေသာ အခက္အခဲမ်ား ကိုေတြ႔ႀကံဳ ခံစားေနရပါသည္။မသန္စြမ္းသူမ်ား အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈအတြက္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာ ေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားတြင္ခြဲျခားမႈမ်ားမၾကံဳေတြ႕ေစရန္ အသိ ပညာ ေပး ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ မသန္စြမ္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္အထိမ္းအမွတ္ျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲမ်ာ း ျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အတြင္းမသန္စြမ္းသူမ်ား၏ဘ၀ကို သိရွိနားလည္လာၿပီး အမ်ားျပည္သူမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေစရန္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ဘ၀ဖြံံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး လႈပ္ရွား မႈွမ်ား ကို ေရႊမင္းသားေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အရွိန္အဟုန္ျမင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
 • ပညာေရးႏွင့္လူမႈေရးအေထာက္အပံ႔ေပးသည့္စီမံခ်က္
  ပညာေရးႏွင့္လူမႈေရးအေထာက္အပံ႔ေပးသည့္စီမံခ်က္
  ျပည္ႀကီးခင္လူမႈေရးအသင္း
  လွဴဒါန္းရန္
  HIV ႏွင့္ MDR-TB ပိုးရွိေနေသာ လူနာမ်ား၏သားသမီးမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ပညာေရး ေထာက္ပံ့စရိတ္ကို ေပးေနပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား၏လစာေငြမွ ထည့္၀င္ေငြ ၁% ကိုလည္း လွဴဒါန္းေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုလည္း ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအတြက္ စီမံခ်က္ကိုစတင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 • ဆည္းဆာရိပ္ဂိလာနဘိုးဘြားမ်ားရိပ္သာ
  ဆည္းဆာရိပ္ဂိလာနဘိုးဘြားမ်ားရိပ္သာ
  ဆည္းဆာရိပ္ ဂိလာနဘိုးဘြားမ်ားရိပ္သာ
  လွဴဒါန္းရန္
  ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဧျပီလ(၅)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အဘိုးအဘြား(၁၀၇)ဦးအတြက္ တစ္ေန႔တာ ေဆးကုသစရိတ္ႏွင့္ အာဟာရေကြ်းေမြးရန္ က်ပ္(၂)သိန္းခန္႔ကုန္က်၍ ဆရာ၀န္မ်ား၊ သူနာျပဳဆရာမမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းစုစုေပါင္း(၈၇)ဦးအတြက္ လစဥ္ သိန္းႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္ခန္႔သံုးစြဲရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။
 • အားလံုးပါ၀င္ေသာ လူထုအေျချပဳ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းအား လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေနထိုင္ႏုိင္ေရး စီမံခ်က္
  အားလံုးပါ၀င္ေသာ လူထုအေျချပဳ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းအား လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေနထိုင္ႏုိင္ေရး စီမံခ်က္
  လမ္းသစ္ေဖာင္ေဒးရွင္း
  လွဴဒါန္းရန္
  လမ္းသစ္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေက်းလက္လူထုထံအေရာက္သြား၍ ေဆာင္ရြက္ပါ သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဤစီမံခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအား ဦးစြာအသိေပး ေဆြးေႏြးရပါသည္။ စီမံခ်က္အေပၚနားလည္မႈရွိရန္ စီမံခ်က္ရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားရွိ လူအမ်ားအား အသိပညာေပး ရွင္းလင္းျပရသည္။ စီမံခ်က္အစပိုင္းတြင္ လူထုအား အသိပညာေပးမည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းမ်ား ဦးစြာေပးရပါသည္။ သင္တန္း အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းအေပၚ တုန္႔ျပန္မႈ သင္တန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ထိခိုက္ခံစား ရသူမ်ား စီစစ္အကဲျဖတ္ျခင္း နည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္မည္။ စီမံခ်က္ထဲတြင္ ေက်းရြာ ေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားကို လူထုမွ ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ယင္းအဖြဲ႕မ်ားအား လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ားေပးရပါမည္။ ထိုသင္တန္းမ်ားတြင္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းအေပၚ တုန္႔ျပန္ႏိုင္ျခင္း စြမ္းရည္မ်ား ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ ထည့္သြင္း သင္ၾကားေပးပါမည္။ လမ္းသစ္ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ ေက်းရြာ လူထုမွကိုယ္တိုင္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ေရးကို ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္။
 • အိမ္ယာေျမပံ့ပိုးေပးျခင္း
  အိမ္ယာေျမပံ့ပိုးေပးျခင္း
  လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း
  လွဴဒါန္းရန္
  ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ကႆဝင္ေက်းရြာအုပ္စု ေရႊဖလားကြ်န္းေက်းရြာသည္ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းပါးတြင္တည္ရိွျပီး ျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳျခင္းကို (၆၅)အိမ္ေထာင္စု ထိခိုက္ခံစားခဲ႔ရပါသျဖင့္ေျမေနရာႏွင့္ ေနအိမ္အသစ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းစီမံကိန္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
 • သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရး
  သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရး
  ဂ်ပန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလညွင္းေလးမ်ား
  လွဴဒါန္းရန္
  ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေက်းရြာမ်ားအျခအေန တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိပါသည္။ ေနာင္တြင္ ေရႀကီးမွဳအတြက္ ေစာစြာအႏၱရာယ္အခ်က္ေပးစနစ္၊ အႏၱရာယ္ေလ့က်င့္ခန္း၊ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးယႏၱရား၊ အဆင့္ျမင့္ ေရျဖန္႔စနစ္မ်ား၊ ျမစ္ကမ္းပါးကာကြယ္ေရး စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။
 • ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးအထက္တန္းေက်ာင္း
  ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးအထက္တန္းေက်ာင္း
  စာေမးပြဲဦးတည္ ပညာေရးမွသည္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ ပညာေရးကို လူတိုင္း အခမဲ့ရရွိႏိုင္ေရး
  လွဴဒါန္းရန္
  ၁၉၉၃တြင္ ဆရာေတာ္ဦးနာယကႏွင့္ ဦးေဇာတိကတုိ႔မွ ဦးေဆာင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ တြဲဖက္အထက္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ ရပ္တည္လာႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သာမေဏအပါး(၇၀၀)ေက်ာ္ႏွင့္ လမ္းေပၚကေလး၊ သဘာ၀ေဘးဒဏ္သင့္ကေလး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာကေလးႏွင့္ ေတာင္ေပၚေဒသမွေရာက္လာေသာကေလး စုစုေပါင္း ၁၃၀၀ ခန္႔ ရွိပါသည္။အေၾကာင္းမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ စိတ္ဒဏ္ရာရရွိထားေသာကေလးငယ္မ်ား စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ပညာသင္ယူႏိုင္ရန္ ေဖာင္ေတာ္ဦးေက်ာင္းမွ တာ၀န္ယူေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
 • နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) သုခေက်ာက္ကပ္ေသြးသန္႔စင္႒ာန
  နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) သုခေက်ာက္ကပ္ေသြးသန္႔စင္႒ာန

  လူမ်ဴိးဘာသာဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူမႈအခက္ခဲမ်ားအား အသင္း၏ စည္မ်ဥ္း စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ကူညီေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရန္

  www.ffssyangon.org
  လွဴဒါန္းရန္

  နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)အား ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါလတြင္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း၊ ၂၀၁၁ သုခအလင္းပညာဒါန ၊ ၂၀၁၂ အေရးေပၚ ၂၄နာရီ Ambulance ႏွင့္ မီးေဘး၀န္ေဆာင္မႈ၊ ၂၀၁၃ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၂၀၁၆ သုခေက်ာက္ကပ္ေသြးသန္႔စင္႒ာနတို႔အား တိုးခ်ဲ႕ကူညီခဲ့ပါသည္။

 • သဘာ၀တရားရိပ္သာ(သန္လ်င္) မွတ္ပံုတင္အမွတ္- ၁/ျပည္တြင္း/၀၂၅၅
  သဘာ၀တရားရိပ္သာ(သန္လ်င္)   မွတ္ပံုတင္အမွတ္- ၁/ျပည္တြင္း/၀၂၅၅
  အၿမဲတမ္းႏွင့္ ယာယီေနထိုင္တရားအားထုတ္ႏိုင္ေသာ တရားရိပ္သာမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း။ တရားသမားေယာဂီမ်ားကိုသာမက တရားအားကိုးလိုေသာသက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ လူမမာမ်ား၊ ခိုကိုးရာမဲ့မ်ား၊ မိဘမဲ့မ်ား၊ အထီးက်န္အေဖၚမဲ့မ်ား၊ စိတ္ေရာဂါသည္မ်ား၊ စသည့္ ဒုကၵၡသည္အမ်ိဳးမ်ိဳး ကိုပါ ေယာဂီအျဖစ္ ရိပ္သာတြင္လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ အၿမဲေနထိုင္ခြင့္ေပးထားၿပီး စား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး တာ၀န္ယူေပးျခင္း၊ တရားနာ တရားအားထုတ္ျဖစ္ေစရန္ကူညီေပးျခင္း။
  www.thabarwa.org
  လွဴဒါန္းရန္
  သမထ၀ိပႆနာ တရားဘာ၀နာမ်ားကို အဓိကထားက်င့္ႀကံ အားထုတ္ေနေသာေနရာ စိတ္စင္ၾကယ္အစြဲကင္း ေစဖို႔အဓိကထားၿပီး တရားအားထုတ္သည့္ေနရာ၊ ေလ႔က်င့္ေပးေသာေနရာျဖစ္သည္။ဘကေက်ာင္းမ်ား၊စာၾကည့္ တိုက္မ်ား၊ေဆးခန္းမ်ား၊ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ား၊ ေစတနာရြာမ်ား၊တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ကာ လူမွဳေရးပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သည္။
 • ေရႊပါရမီက်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၊ မွတ္ပံုတင္အမွတ္(၂၂၁၃)
  ေရႊပါရမီက်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၊ မွတ္ပံုတင္အမွတ္(၂၂၁၃)
  ျမန္မာႏုိင္ငံနယ္ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ေက်းလက္ေဒသမ်ား ေရာဂါေဝဒနာရွင္မ်ားကိုလူမ်ိဳးဘာသာမေရြး အခမ့ဲေဆးဝါးကုသေပးရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ လိုအပ္ခ်က္ကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ျဖစ္ပါသည္
  https://web.facebook.com/Shwe-Parami-Health-Care-Foundation-335984603164933/
  လွဴဒါန္းရန္
  နယ္လွည့္ေဆးကုသျခင္း၊ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ ေရာဂါေဝဒနာရွင္မ်ားကို ေမတၲာျဖင့္အခမ့ဲေဆးဝါးကုသေပးပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆက္လက္ ကုသရန္လိုအပ္သည့္ ေဝဒနာရွင္မ်ားကိုလည္း အခမဲ့ကူညီေဆာင္ရြက္ပါသည္။
 • ေရႊမင္းသားေဖာင္ေဒးရွင္း (ျမန္မာ)
  ေရႊမင္းသားေဖာင္ေဒးရွင္း (ျမန္မာ)
  (က) မသန္စြမ္းသူမ်ားလူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း၌တန္းတူညီတူအခြင္႔အေရးအျပည့္အ၀ရရွိရန္။ (ခ) အမ်ားနည္းတူ သာမာန္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေပါင္းစည္းပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိရန္ႏွင္႔ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ ျမႇင္႔တင္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္။ (ဂ) ေဆး၀ါးကုသရာ၌ လိုအပ္ေသာကူညီပံ႔ပိုးမႈမ်ား အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို လြယ္လင္႔တကူရရွိႏိုင္ေရးအတြက္စီမံေဆာင္ရြက္ရန္။ (ဃ) မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုမသန္စြမ္းသူမ်ားထံသို႔ အသိပညာေပးျဖန္႔ေ၀ရန္ႏွင္႔ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုအသိပညာေပးသည္႔အစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္။
  www.smtgroupmm.org
  လွဴဒါန္းရန္
  မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ဘ၀ကိုအမ်ားနည္းတူ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကင္းၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ပင္မလမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေစရန္ မသန္စြမ္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူအေရအတြက္ကိုစာရင္းျပဳစုၿပီးလူမႈျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ေလ့က်င့္ခန္းအကူအညီေပးျခင္းမ်ား၊ အရိုးအေၾကာကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ ေစတနာ့၀န္ထမ္းစိတ္ရွိသူမ်ားကို ေလ့က်င့္ခန္းနည္းစနစ္မ်ား ျပန္လည္ပို႔ခ်ေပးျခင္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း စာသင္ေက်ာင္း၊ လမ္း၊ ေဆးေပးခန္းႏွင့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ားကို မသန္စြမ္းသူမ်ား ပံုမွန္သြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း စိတ္ပါ၀င္စားသူ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအျပင္ အကူကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ Computer ကြ်မ္းက်င္ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားအျပင္ မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူလူထုသိရိွလာေစရန္လည္း ေဟာေျပာပြဲမ်ားလည္းျပဳလုပ္ပါသည္။
 • ျပည္ႀကီးခင္လူမႈေရးအသင္း
  ျပည္ႀကီးခင္လူမႈေရးအသင္း
  ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း- HIV လူနာမ်ားအားကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း၊ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ပညာေပးျခင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း၊MDR-TB လူနာမ်ားအားညေန ခင္းေဆးတိုက္ျခင္း(Evening DOTS) ေဆြးေႏြးစည္းရံုးလွံဳ႕ေဆာ္ျခင္း- လူ႕အခြင့္ေရးအေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကမ္းဖက္ခံရမႈမွ ကာကြယ္တားဆီးေရး၊သတင္းအခ်က္အလက္ရယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာဥပေဒမူ၀ါဒမ်ားေျပာင္းလဲေရး ကိုတိုက္တြန္းအသိေပးေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုျခင္း၊အရည္ေသြးျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ပါသည္။
  http://pgkmmyanmar.org
  လွဴဒါန္းရန္
  အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္သည့္ လူမႈအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတို႔ကိုသက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးဌာန ေဒသအသီးသီးရွိ အာဏာပိုင္မ်ားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ျပည္ႀကီးခင္၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားလံုးကို တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ လုပ္ငန္းသံုးသပ္ခ်က္မ်ား စနစ္တက်ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္၍ အသင္း၏ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
 • ဆည္းဆာရိပ္ ဂိလာနဘိုးဘြားမ်ားရိပ္သာ
  ဆည္းဆာရိပ္ ဂိလာနဘိုးဘြားမ်ားရိပ္သာ
  လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး ျပဳစုေကြ်းေမြးေထာက္ပံ့မည့္ သားသမီးေဆြမ်ိဳး ညီအကိုေမာင္ႏွမမရွိေသာ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေန သည့္ ဘိုးဘြားမ်ား၊သားသမီးေဆြမ်ိဳးမ်ားရွိေသာ္လည္း ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္မရွိသည့္ဘိုးဘြား မ်ား၊ေဆးရံုမ်ား၊ဘူတာရံုမ်ား၊သခၤ်ိဳင္းမ်ား၊အမွိဳက္ပံုမ်ားတြင္ လာေရာက္စြန္႔ပစ္ျခင္းကိုခံရသည့္ ဂိလာနဘိုးဘြားမ်ားအား လက္ခံေခၚယူ၍ ၂၄ နာရီ ဆရာ၀န္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား Care Giver မ်ားျဖင့္ အနီးကပ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးျခင္း၊ အာဟာရေကြ်းေမြးျခင္း၊ တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး၊ ဘိုးဘြားတို႔၏ ကုိးကြယ္ရာဘာသာအလိုက္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးတုိ႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
  လွဴဒါန္းရန္
  လူ႔ပတ္၀န္းက်င္အသုိင္းအ၀ိုင္းအတြင္းအကူအညီကင္းမဲ့ေနေသာ အကူအညီလိုအပ္ေနေသာ ခုိကိုးရာမဲ့ ဂိလာန ဘိုးဘြားမ်ားအတြက္ မိသားစုပံုစံျဖင့္ ၾကင္နာယုယစြာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္သည့္ ရိပ္သာတစ္ခု ေပၚေပါက္လာေစ ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
 • လမ္းသစ္ေဖာင္ေဒးရွင္း
  လမ္းသစ္ေဖာင္ေဒးရွင္း
  ေက်းလက္ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားမွ်ေဝေပးျခင္း ၊ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ ပညာေရး က်န္းမာေရးအသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေသာက္သံုးေရရရွိေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန႔္ရွင္းေရး ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး စသည့္က႑အသီးသီးအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားသည္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိေစရန္ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္လာပါက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီးခံႏိုင္ရည္စြမ္းအားမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္တိုးတက္လာေစရန္
  www.lanthit.org
  လွဴဒါန္းရန္
  သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသည့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတို႔အား ကူညီေထာက္ပံ့မွဳမ်ားေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စိတ္အားထက္သန္ၿပီး သေဘာတူညီၾကေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားစုေပါင္း၍ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ သဘာဝေဘးဒဏ္ခံအေဆာက္အဦမ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ အေရးေပၚတုန္႔ျပန္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေရေကာင္းေရသန္႔ရရွိေရးႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း အစရွိေသာ က႑အသီးသီးတြင္ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ မ်ားစြာျဖင့္ စုစည္းျဖစ္တည္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 • လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း
  လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း
  ေသာက္သံုးေရရရွိသံုးစြဲေရး ယင္လံုအိမ္သာေဆာက္လုပ္သံုးစြဲေရး တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ အစားအစာသန္႔ရွင္းေရး မိခင္ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရး ငွက္ဖ်ားေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစေသာ ေငြစုေငြေခ်းထူေထာင္ေရး ဦးေဆာင္ဌာနဆိုင္ရာတို႔၏ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ေရး
  www.cdamyanmar.org
  လွဴဒါန္းရန္
  ၁၉၉၈ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းၿပီး ၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ပါသည္။ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊လူမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားေရးအေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။
 • ဂ်ပန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလညွင္းေလးမ်ား
  ဂ်ပန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလညွင္းေလးမ်ား
  ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ လူထုအား ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွ နာလန္ထူလာေအာင္ကူညီေပးရန္။
  http://peace-winds.org/en/
  လွဴဒါန္းရန္
  PWJ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ခံစားရသူမ်ားအား ျပန္လည္နာလန္ထူလာေအာင္၊ ေနာင္တြင္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားက်ေရာက္လာပါက ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားျပင္ဆင္ထားႏိုင္ေအာင္ မ်က္ႏွာမလိုက္ပဲ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီမ်ားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ပင္မစာမ်က္ႏွာ

သတင္း

ဂိမ္း

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
Some text some message..