ဓမ္မတရားတော်များ
MPT ဆင်းကဒ် အသုံးပြုသူများအတွက် ဗုဒ္ဓတရားတော်များကို အင်တာနက် အသုံးပြုခ မယူပဲ မျှဝေထားသဖြင့် လွတ်လပ်စွာ တရားနာကြားနိုင်ကြပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ တရားတော်များအား စီးပွားဖြစ်ကူးယူအသုံးချခြင်း မပြုလုပ်ရန် လေးနက်စွာ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)
 • ဘဝဆိုတဲ့ကျောင်း

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  28 Apr 2020

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  19 Mar 2020

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဘယ်တော့မှမရိုးနိုင်သောတရား

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  31 Dec 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သည်းခံမှရင့်ကျက်မယ်တရား

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  21 Dec 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမြင့်မားစေရန

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  18 Dec 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သီလတန်ဖိုးတရားတော်

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  29 Nov 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  နိဝရဏတရား

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  01 Apr 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အဓိပ္ပါယ်ရှိသောဘဝတရား

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  16 Nov 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ပညတ်နှင့်ပရမတ်ခွဲတရား၁၇-၁၂-၁၉၉၃

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  15 Nov 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သမုဒယကြောင့်ဒုက္ခဇြစ်

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  13 Nov 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အကျိုးရှိရဲ့လား(၂-၄-၂၀၀၂တိုကျိုဂျပန်)

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  12 Nov 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ယသောအယသောတရား

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  11 Nov 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  မေတ္တာပေါင်းကူးဆက်ဆံခြင်းတရားတော်

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  10 Nov 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  လူ့သဘာဝတရား

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  09 Nov 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဘဝနဲ့အချိန်တရားတော်

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  08 Nov 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ရုပ်သာနာ၍စိတ်မနာစေနဲ့တရားတော်

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  16 Oct 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ပစ္စုပ္ပန်မှာထိတိုင်းသိနေပါတရား

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  15 Oct 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဘဝဆိုတဲ့ကျောင်း

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  15 Oct 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဘယ်တော့မှမရိုးနိုင်သောတရား

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  14 Oct 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အင်းဝဆောင်တရားပွဲ

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  13 Oct 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သောက

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  12 Oct 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သဘောထားမှန်ပါစေ

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  11 Oct 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဘဝဆိုတဲ့ကျောင်း

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  10 Oct 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  စိတ်၏မိတ်ဆွေကိုယ်ဖြစ်ပါစေ

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  09 Oct 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  တရားအားထုတ်ခြင်းသည်လူ့သဘာဝ

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  09 Oct 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  စိတ်တနုပူနာတရား

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  08 Oct 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဘဝဇာတ်ခုံ

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  08 Oct 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဒေါသကိလေသာပယ်သတ်ခြင်း၁၇-၁-၁၉၉၅

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  27 Sep 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေ

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  26 Sep 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဘဝ၏အဆင့်အတန်းတရား

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  13 Jul 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
 • ချစ်စွဲမုန်းစွဲကင်းပါစေ

  ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)

  25 Oct 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
 • ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမြင့်မားစေရန်သတိဖြင့်နေထိုင်ခြင်း
  စာရေးသူ: ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)
  Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
  စိတ်နှလုံးရွှင်လမ်းစေဖို့
  စာရေးသူ: ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)
  Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
  အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်
  စာရေးသူ: ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)
  Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
  အရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေ
  စာရေးသူ: ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)
  Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
  AMAPOFTHEJOURNEY
  စာရေးသူ: ဆရာတော်ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)
  Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။


ပင်မစာမျက်နှာ

သတင်း

ဂိမ်း

ဝန်ဆောင်မှုများ
Some text some message..