ဓမ္မတရားတော်များ
MPT ဆင်းကဒ် အသုံးပြုသူများအတွက် ဗုဒ္ဓတရားတော်များကို အင်တာနက် အသုံးပြုခ မယူပဲ မျှဝေထားသဖြင့် လွတ်လပ်စွာ တရားနာကြားနိုင်ကြပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ တရားတော်များအား စီးပွားဖြစ်ကူးယူအသုံးချခြင်း မပြုလုပ်ရန် လေးနက်စွာ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ
 • အသံတိတ်နှင့်ကျိတ်ငိုသည် (၃၀-၁၀-၁၉၉၉)

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  27 Apr 2020

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  တစ်ရောက်ထဲပါနော်

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  24 Dec 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဉာဏ်မမြင်အထင်နဲ.သာပြီး

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  23 Oct 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အရွယ်ကစကားပြောတယ်

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  20 Oct 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  စိတ်ပျိုကိုယ်နု

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  17 Jun 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  လူ.တန်ဖိုး

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  28 Feb 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  မပျက်မစီးကြီးပွားရေး

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  27 Feb 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  တရားနာရကျိုးဖလ

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  25 Feb 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  တစ်သက်လုံးပဲဆိုးတော.မှာလား

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  24 Feb 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ရေလာမြောင်းပေး

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  23 Feb 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  နိဗ္ဗာန်ပွဲဝင်အလှဆင်

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  22 Feb 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  နားလည်းထောင်ပါပြောလည်းပြောပါ

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  21 Feb 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဝိပဿနာအစဝိပဿနာအဆုံး

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  20 Feb 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ပြေးသူကပြေးဆွဲသူကဆွဲ

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  18 Feb 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  တစ်သက်လုံးနေတတ်အောင်

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  17 Feb 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  နေ.စဉ်အလုပ်နေ.စဉ်လုပ်

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  16 Feb 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သမေထူးနမေထူး

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  15 Feb 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ရုပ်နာမ်မမြင်ဘာကိုမြင်

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  14 Feb 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ဝိပဿနာအမေးအဖြေ

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  13 Feb 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  သူလဲမပါငါလဲမရှိ

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  12 Feb 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  မသလေို.နရေ

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  11 Feb 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အိမ်ကောင်းကောင်းနဲ.နေချင်တယ်

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  09 Feb 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  မပျက်မစီးကြီးပွားရေး

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  08 Feb 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  မရှိလည်းသိရှိလည်းသိ

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  07 Feb 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ကုသိုလ်တန်ဖိုး

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  06 Feb 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အမြစ်ချိုမှအသီးချိုမယ်

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  05 Feb 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  နေလည်းမနေသေလည်းမသေ

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  03 Feb 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  စိတ်ငြိမ်းအေးကြောင်း

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  01 Feb 2019

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  ကိုယ်သိကိုယ်တတ်ကိုယ်ပတ်က်ုယ်ဖြည်၂

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  31 Oct 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။

  အတူမတွဲအတွဲမတူ

  ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ

  30 Oct 2018

  • Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
 • သတိရှိဖို့သတိထားကြစို့
  စာရေးသူ: ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ
  Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။
  အရှုံးထဲကအမြတ်
  စာရေးသူ: ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ
  Dhamma Download မှ မေတ္တာဖြင့် တရားတော်များ ဝေမျှထားပါသည်။


ပင်မစာမျက်နှာ

သတင်း

ဂိမ်း

ဝန်ဆောင်မှုများ
Some text some message..