ရှေးဦးပြုစုခြင်းနည်းလမ်းများ

MPT နှင့် မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် First Aid For All အစီအစဉ်မှာ ရှေးဦးပြုစုနည်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အများပြည်သူတို့သိရှိနိုင်ရန်နှင့် လွယ်ကူစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကာ အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် ရှေးဦးပြုစုခြင်း နှင့်ပတ်သက်ပြီးလွယ်ကူစွာ ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်


Some text some message..